Kompaktná bytová stanica - pre nízkoteplotný vykurovací systém typu IVAR.SAT-LR

 • IVAR.SAT-LR je zariadenie so zhodnými charakteristikami ako IVAR.SAT-L, naviac však obsahuje cirkulačný okruh TV.

  Hlavné komponenty: tepelný výmenník, Pn = 40 kW (príprava TV), zmiešavací ventil TV, rozsah nastavenia +35°C až +50 °C, s certifikátom NF 079, prepínací ventil pre ohrev TV, ovládaný motorom 230 VAC; 6 W; doba otvorenia: ~ 6 s, diferenciálny pretlakový ventil na primárnom okruhu kotla; 0,2 až 0,6 bar, 3cestný zmiešavací ventil vykurovacej vody, termostatická hlavica s oddeleným čidlom, vyvažovací by-pass s dvojitou mikrometrickou reguláciou, napúšťacie / vypúšťacie ventily a odvzdušňovací ventil, obehové čerpadlo nízkoteplotného vykurovacieho okruhu, cirkulačné čerpadlo teplej vody, merač tepla, merač prietoku studenej vody, elektrotermická hlavica a izolácia

  Štandardná výbava: bytový vodomer na studenú vodu, merač tepla a chladu MEGATRON 5, termostatická hlavica – kvapalinová s kapilárou 2 m a jímkou IVAR.T 5011U, elektrotermická hlavica IVAR.TE 3050 -230V

  Nadštandardná výbava: elektrický pohon IVAR.UNIMIX SSA 31 pre 3cestný zmiešavací ventil vykurovacej vody, denný priestorový termostat (napr. IVAR.TAE), alebo týždenný programovateľný priestorový termostat (napr. IVAR.MAGICTIME PLUS), SYNCOTM LIVING – kombinácia nezávislej regulácie a odpočet údajov spotreby

  Poznámka:
  • doporučujeme ošetrenie vykurovacieho systému prípravkom GEL.LONG LIFE 100

  Obj. kód Cena bez DPH
  KIT506699LREIVAR.SAT-LRKompaktná bytová stanica - pre nízkoteplotný vykurovací systém s cirkuláciou teplej vody - bez skrin12 438,78 €
  KIT506699LREPIVAR.SAT-LRKompaktná bytová stanica - pre nízkoteplotný vykurovací systém s cirkuláciou teplej vody - skriňa P12 602,04 €
  KIT506699LRENIVAR.SAT-LRKompaktná bytová stanica - pre nízkoteplotný vykurovací systém s cirkuláciou teplej vody - skriňa N12 612,24 €
  KIT506699LRIVAR.SAT-LRKompaktná bytová stanica - pre nízkoteplotný vykurovací systém s cirkuláciou teplej vody - bez skrin12 316,33 €
  KIT506699LRPIVAR.SAT-LRKompaktná bytová stanica - pre nízkoteplotný vykurovací systém s cirkuláciou teplej vody - skriňa P12 479,59 €
  KIT506699LRNIVAR.SAT-LRKompaktná bytová stanica - pre nízkoteplotný vykurovací systém s cirkuláciou teplej vody - skriňa N12 489,80 €