Vážení obchodní priatelia,
radi by sme Vás informovali o nefunkčnosti nášho servisného portálu v dobe 23.2. od 17h do 25.2., s možnými výpadkami v dobe 26. a 27.2.  Ďakujeme za pochopenie.
Ing. Semir Boughattas a kolektív IVAR CS spol. s r.o.

 

X

Vylepšenie rozvodnice IVAR.ALC P08 00S

Dátum: 20.10.2015
Veľmi pozitívna zmena v sortimente pripojovacích rozvodníc pre podlahové vykurovanie.

Vážení zákazníci,

dovoľujeme si vás upozorniť na jednu pozitívnu kvalitatívnu zmenu vo výrobnom sortimente pripojovacích rozvodníc pre podlahové vykurovanie.

Rozvodnica IVAR.ALP03U

Dlhé roky vyrábaný a veľmi dobre hodnotený typ svorkovnice IVAR.ALC P08 00S s vyhodnocovacou logikou, bol ešte vylepšený a doplnený o ďalšie výstupné relé a v zapojení došlo i k ďalším zmenám.

  

  

Nový typ rozvodnice nesie označenie IVAR.ALP03U.

Vďaka doplneniu druhého výstupného relé je teraz možné súčasne riadiť tepelný zdroj pomocou bezpotenciálového výstupu jedného relé a obehové čerpadlo pomocou výstupného napätia 230V alebo 24V(podľa napájania celej rozvodnice) cez druhé relé. Nebude teda nutné v prípade súčasnej požiadavky takýchto výstupov pridávať ďalšie samostatné oddeľovacie relé, tak ako to bolo nutné riešiť doteraz.  

Ďalšou zmenou je vylepšené riešenie možného pripojenia časovača. Nová koncepcia umožňuje vyvedenie externe pripojiteľného časovača až k vstupu termostatu a tým aktivácii útlmového programu (pokiaľ touto funkciou termostat disponuje).  

Nová svorkovnica s označením IVAR.ALP03U má taktiež inak riešené prepájanie pre napájanie 230V alebo 24V. Teraz sa toto prepínanie deje pomocou dvoch jumperov, viď. návod k obsluhe. Toto riešenie je veľmi prehľadné a nehrozí zničenie svorkovnice prepnutím prepínača z neznalosti užívateľom, k čomu pri starších typoch v minulosti občas dochádzalo.

Nová, vylepšená svorkovnica ALP03U disponuje rovnakým počtom ôsmich sekcií, rovnakou signalizáciou, rovnakými rozmermi, ale vďaka novým úpravám bude určite ešte lepším prvkom v systéme regulácie podlahového vykurovania, len je potrebné, aby sa montážne firmy s týmito zmenami zoznámili a dokázali ich využiť.  

  

  

LEGENDA k obr.

A – LED kontrolka pre signalizáciu prevádzky
B – LED kontrolka pre signalizáciu aktivácie kotla/čerpadla
C – Napájacie svorky
D – Svorky pre pripojenie (voliteľného) externého časového spínača (výstupne napätie rovnaké ako napájacie napätie)
E – Svorky pre pripojenie obehového čerpadla (výstup závislý na napájacom napätí)
F – Svorky pre pripojenie blokovania kotla /zdroja/ (výstup s beznapäťovými kontaktmi)
G – Poistka F1
H – 8 modulov pre pripojenie termostatov + servopohony (závislé na napájacom napätí)
I –  Ochranné zemniace svorky

Výrobky sú dnešným dňom dodávané s aktuálnym návodom, ktorý je uvedený na webe: http://www.ivarcs.cz/?page=id,p.000449&lang=sk + príloha.

 

  

navod-alp-03u.pdf (PDF  386 kB)