Kúrenárske armatúry pre pripojenie telies typ VK

Dátum: 25.11.2015
Krátky článok o kúrenárskych armatúrach pre pripojenie telies typ VK

Spoločnosť IVAR CS spol. s r.o. ako jeden z najväčších dovozcov kúrenárskej techniky do Českej a Slovenskej republiky ponúka v oblasti pripájaní radiátorových telies širokú ponuku ručných ventilov, termostatických ventilov, regulačných šróbení a pripojovacích šróbení VEKOLUXIVAR. Uvedené produkty sa dodávajú  nielen vo vysokej kvalite remeselného spracovania, ale i parametrov technickej funkčnosti.

Uvedené produkty umožňujú reguláciu prietoku vykurovacej vody radiátorovým telesom alebo jeho úplne uzatvorenie bez nutnosti vypúšťania celého systému. Plynule nastaviteľné kuželky s mäkkým tesnením zaručujú veľmi presnú reguláciu prietoku.

Telá armatúr vrátane integrovaných regulačných a uzatváracích šróbení sú vyrobené z kvalitnej mosadze triedy CW617N s finálnou úpravou niklovaním. Absolútnu tesniacu spoľahlivosť zabezpečujú O-krúžky z materiálu EPDM a samozrejmosťou sú bezazbestové tesnenia v krycích viečkach.

Na český trh sa bohužiaľ dodávajú, pod vplyvom tlaku na cenu výrobky, ktoré v žiadnom prípade nespĺňajú ani tie najzákladnejšie technické požiadavky. Predovšetkým potom pripojovacie šróbenie pre telesá typ VK sú bez regulačnej schopnosti, uzatvárania a v technickom vyhotovení, ktoré môže mať značný vplyv na tesnosť pripojenia.

Nami dodávané regulačné a uzatváracie šróbenie pre pripojenie telies typ VK - VEKOLUXIVAR majú na strane pripojenia na rozvod z medi vo vnútri armatúry osadenie (obr. 1), ktoré umožňuje zasunutie a vycentrovanie medenej trubky (obr. 3) tak, aby tesniaca manžeta z materiálu EPDM, ktorá je súčasťou zverného šróbenia rovnomerne vytesnila priestor po obvode medenej trubky a zabezpečila tak dokonalú tesnosť vykonaného spoja.

 obr. 1 VEKOLUXIVAR

obr. 2 neznačkový výrobok

Lacné neznačkové šróbenie (obr. 2) toto osadenie nemajú, čo neznamená, že sú nepoužiteľné, ale je tu potreba klásť výrazne väčší dôraz na kvalitnú a zodpovednú montáž s ohľadom na osové vycentrovanie medených trubiek. Akonáhle toto nie je zabezpečené a medená trubka je vyosená (obr. 4), dochádza pri dotiahnutí matice k poškodeniu tesniacej manžety a tá následne môže spôsobiť netesnosť spoja.                      

Uťahovací moment zverného šróbenia je v tu chvíli až druhotná podmienka pre inštaláciu. V našom prípade má hodnotu 35 – 45 Nm pri inštalácii na medené rozvody. Použitie pevného úplne mosadzného tesniaceho krúžku s tesnením kov – kov nie je žiadna záruka, že k netesnosti nedôjde. Nakoľko sa jedná o farebný a teda mäkký kov, môže dôjsť k jeho poškodeniu obdobným spôsobom, ako pri manžete z materiálu EPDM.  

obr.3

obr. 4

Pokiaľ chceme byť objektívny, musíme zmieniť i faktor, že ani najkvalitnejší výrobok nie je schopný odolať neodbornej montáži neprofesionálnej alebo nekvalifikovanej firmy. Na obrázkoch nižšie sú uvedené príklady nesprávne a správne inštalácie regulačného a uzatváracieho šróbenia VEKOLUXIVAR v kombinácii so zverným šróbením IVAR.TR 4430 pre rozvody z medi.

SPRÁVNE

NESPRÁVNE

SPRÁVNE

NESPRÁVNE

Datum: 14. 12. 2015
Miroslav Kotrouš, technický manažer