1 / 2 / 3 KV AD 3-6-10

Automatické tlakové stanice s jedným, dvomi alebo tromi čerpadlami KV 3-6-10, ktoré sú vhodné pre domáce i priemyselné použitie..
VYHOTOVENIE:
  • 1,2 alebo 3 vertikálne viacstupňové odstredivé čerpadlá KV 3-6-10
  • Galvanicky povrchovo upravená oceľová základová doska so štyrmi pryžovými antivibračnými pätkami
  • Sacie a výtlačné potrubie z galvanicky upravenej ocele
  • Na výtlaku každého čerpadla guľový ventil
  • Na saní každého čerpadla guľový ventil a spätná klapka
  • Zaslepenie pre nepoužité konce sacieho a výtlačného potrubia
  • Na výtlačnom potrubí kontrolný manometer s obslužným ventilom
  • 1 riadiaca jednotka ACITVE DRIVER PLUS na výtlaku každého čerpadla
Obj. kód Typ Názov Cena bez DPH
500390010DAB.1 KV AD1 KV AD 3/12 M Automatická tlaková stanica s frekvenčným meničom2 678,00 €
500390020DAB.1 KV AD1 KV AD 6/11 M Automatická tlaková stanica s frekvenčným meničom2 841,00 €
500390030DAB.1 KV AD1 KV AD 10/6 M Automatická tlaková stanica s frekvenčným meničom2 627,00 €
500390110DAB.2 KV AD2 KV AD 3/12 T/N Automatická tlaková stanica s frekvenčným meničom6 441,00 €
500390120DAB.2 KV AD2 KV AD 6/11 T/N Automatická tlaková stanica s frekvenčným meničom6 315,00 €
500390210DAB.3 KV AD3 KV AD 3/12 T/N Automatická tlaková stanica s frekvenčným meničom10 089,00 €
500390220DAB.3 KV AD3 KV AD 6/11 T/N Automatická tlaková stanica s frekvenčným meničom9 899,00 €
500390230DAB.3 KV AD3 KV AD 10/6 T/N Automatická tlaková stanica s frekvenčným meničom9 259,00 €
60118791DAB.3 KV AD3 KV AD 10/8 T Automatická tlaková stanica s frekvenčným meničom12 372,00 €