1 / 2 / 3 KVC AD

Automatické tlakové stanice s jedným, dvomi alebo tromi čerpadlami KVC, ktoré sú vhodné obzvlášť pre domáce použitie a malé inštalácie v občianskom, poľnohospodárskom alebo priemyselnom sektore.
VYHOTOVENIE:
  • 1,2 alebo 3 vertikálne viacstupňové odstredivé čerpadlá KVC
  • Galvanicky povrchovo upravená oceľová základová doska so štyrmi pryžovými antivibračnými pätkami
  • Sacie a výtlačné potrubie z nerezovej ocele AISI 304
  • Na výtlaku každého čerpadla guľový ventil
  • Na saní každého čerpadla guľový ventil a spätná klapka
  • 2 zaslepovacie viečka pre sacie a výtlačné potrubie z nerezovej ocele AISI 304
  • Na výtlačnom potrubí kontrolný manometer s obslužným ventilom
  • 1 riadiaca jednotka ACITVE DRIVER na výtlaku každého čerpadla
Obj. kód Typ Názov Cena bez DPH
60122639DAB.1 KVC AD1 KVC AD 55/50 M Automatická tlaková stanica s frekvenčným meničom1 890,00 €
60122640DAB.1 KVC AD1 KVC AD 75/50 M Automatická tlaková stanica s frekvenčným meničom2 212,00 €
60122642DAB.1 KVC AD1 KVC AD 45/80 M Automatická tlaková stanica s frekvenčným meničom2 203,00 €
60122644DAB.1 KVC AD1 KVC AD 65/80 M Automatická tlaková stanica s frekvenčným meničom2 223,00 €
60122645DAB.1 KVC AD1 KVC AD 35/120 M Automatická tlaková stanica s frekvenčným meničom2 143,00 €
60122646DAB.1 KVC AD1 KVC AD 45/120 M Automatická tlaková stanica s frekvenčným meničom2 252,00 €
60122647DAB.1 KVC AD1 KVC AD 60/120 T Automatická tlaková stanica s frekvenčným meničom2 945,00 €
60122649DAB.1 KVC AD1 KVC AD 85/120 T Automatická tlaková stanica s frekvenčným meničom2 951,00 €
60122650DAB.2 KVC AD2 KVC AD 30/50 M Automatická tlaková stanica s frekvenčným meničom4 201,00 €
60122651DAB.2 KVC AD2 KVC AD 55/50 M Automatická tlaková stanica s frekvenčným meničom4 272,00 €
60122653DAB.2 KVC AD2 KVC AD 55/50 T Automatická tlaková stanica s frekvenčným meničom4 620,00 €
60122655DAB.2 KVC AD2 KVC AD 75/50 T Automatická tlaková stanica s frekvenčným meničom4 919,00 €
60122656DAB.2 KVC AD2 KVC AD 30/80 M Automatická tlaková stanica s frekvenčným meničom4 245,00 €
60122657DAB.2 KVC AD2 KVC AD 30/80 T Automatická tlaková stanica s frekvenčným meničom4 589,00 €
60122659DAB.2 KVC AD2 KVC AD 45/80 M Automatická tlaková stanica s frekvenčným meničom4 380,00 €
60122660DAB.2 KVC AD2 KVC AD 45/80 T Automatická tlaková stanica s frekvenčným meničom4 903,00 €
60122661DAB.2 KVC AD2 KVC AD 65/80 T/N Automatická tlaková stanica s frekvenčným meničom4 116,00 €
60122662DAB.2 KVC AD2 KVC AD 65/80 T Automatická tlaková stanica s frekvenčným meničom4 945,00 €
60122663DAB.2 KVC AD2 KVC AD 35/120 M Automatická tlaková stanica s frekvenčným meničom4 749,00 €
60122665DAB.2 KVC AD2 KVC AD 45/120 M Automatická tlaková stanica s frekvenčným meničom4 965,00 €
60122666DAB.2 KVC AD2 KVC AD 45/120 T Automatická tlaková stanica s frekvenčným meničom5 520,00 €
60122667DAB.2 KVC AD2 KVC AD 60/120 T Automatická tlaková stanica s frekvenčným meničom5 660,00 €
60122668DAB.2 KVC AD2 KVC AD 70/120 T Automatická tlaková stanica s frekvenčným meničom6 305,00 €
60122669DAB.2 KVC AD2 KVC AD 85/120 T Automatická tlaková stanica s frekvenčným meničom7 182,00 €
60122670DAB.3 KVC AD3 KVC AD 30/50 M Automatická tlaková stanica s frekvenčným meničom6 353,00 €
60122671DAB.3 KVC AD3 KVC AD 55/50 Automatická tlaková stanica s frekvenčným meničom6 467,00 €
60122672DAB.3 KVC AD3 KVC AD 75/50 Automatická tlaková stanica s frekvenčným meničom7 435,00 €
60122673DAB.3 KVC AD3 KVC AD 30/80 Automatická tlaková stanica s frekvenčným meničom6 425,00 €
60122674DAB.3 KVC AD3 KVC AD 45/80 Automatická tlaková stanica s frekvenčným meničom7 411,00 €
60122675DAB.3 KVC AD3 KVC AD 65/80 Automatická tlaková stanica s frekvenčným meničom7 470,00 €
60122677DAB.3 KVC AD3 KVC AD 35/120 T Automatická tlaková stanica s frekvenčným meničom7 557,00 €
60122678DAB.3 KVC AD3 KVC AD 45/120 T/N Automatická tlaková stanica s frekvenčným meničom7 278,00 €
60122679DAB.3 KVC AD3 KVC AD 45/120 T Automatická tlaková stanica s frekvenčným meničom7 885,00 €
60122680DAB.3 KVC AD3 KVC AD 60/120 T Automatická tlaková stanica s frekvenčným meničom8 873,00 €
60122682DAB.3 KVC AD3 KVC AD 70/120 T Automatická tlaková stanica s frekvenčným meničom9 280,00 €
60122683DAB.3 KVC AD3 KVC AD 85/120 T Automatická tlaková stanica s frekvenčným meničom10 988,00 €