2 JET / JETINOX / EURO / EUROINOX AD

Automatické tlakové stanice s dvomi čerpadlami so samonasávacou funkciou sú vhodné obzvlášť pre domáce použitie a malé inštalácie v občianskom, poľnohospodárskom alebo priemyselnom sektore. VÝHODY Konštantný tlak – nízka hlučnosť prevádzky – nízke prevádzkové náklady – znížená spotreba vody- viac kompaktné (nie je potrebná tlaková nádoba) – minimálna údržba – ochrana proti chodu na sucho.
CHARAKTERISTIKA
Automatické tlakové stanice vybavené frekvenčným meničom sú navrhnuté tak, aby udržiavali konštantný tlak i pri premenlivom prietoku. Prevádzkový tlak i ďalšie parametre môžu byť jednoducho menené 
a zobrazované, vrátane chybových hlásení, vďaka jednoduchému užívateľskému rozhraniu.
PREVÁDZKA
Akonáhle v systéme poklesne tlak v závislosti na odbere vody, uvedie sa do prevádzky prvé čerpadlo. Zahájenie prevádzky druhého 
a tretieho čerpadla dôjde v kaskádovej sekvencii, akonáhle prvé čerpadlo dosiahne svojho maximálneho výkonu. Tlak čerpadla môže užívateľ nastaviť pomocou ACTIVE DRIVER PLUS (zvyčajne všetky čerpadlá sú nastavené na hodnotu rovnakého tlaku). Automatické tlakové stanice s dvomi a tromi čerpadlami s ACTIVE DRIVER PLUS sú dodávané s riadiacou jednotkou, obsahujúcou tepelnú ochranu a vstupné svorky. Funkcie zobrazené na ACTIVE DRIVER PLUS.
  • Prevádzková frekvencia čerpadla (Hz)
  • Prevázdkový tlak (bar)
  • Odber prúdu čerpadla (ampér)
  • Prevádzkové alarmy
EXTERNÉ PRIPOJENIE
(platí pre modely M/T 2.2 – T/T 3.0 – T/T 5.5) Systém komunikuje s okolím cez dva dvojstavové výstupy a tri vstupy. Výstupy informujú o chode čerpadla, alebo o poruchovom stave. Pomocou vstupov je možné čerpadlo blokovať alebo zvoliť druhý prednastavený prevádzkový tlak.
Obj. kód Typ Názov Cena bez DPH
500140040DAB.2 JET AD2 JET AD 132 M Automatická tlaková stanica s frekvenčným meničom3 339,00 €
500140070DAB.2 JET AD2 JET AD 151 M Automatická tlaková stanica s frekvenčným meničom4 318,00 €
500140090DAB.2 JET AD2 JET AD 251 M Automatická tlaková stanica s frekvenčným meničom4 532,00 €
500140260DAB.2 EURO AD2 EURO AD 50/50 M Automatická tlaková stanica s frekvenčným meničom3 568,00 €
500140360DAB.2 EUROINOX AD2 EUROINOX AD 50/50 M Automatická tlaková stanica s frekvenčným meničom3 977,00 €