1 KVC

Automatická tlaková stanica s jedným vertikálnym viacstupňovým čerpadlom KVC s výtlačným potrubím z nerezovej ocele AISI 304 a jednou tlakovou nádobou s pružným vakom.
Jednofázové vyhotovenie:
  • 1 dvojpólový tlakový spínač s prepojkou pripojenou k motoru spolu so silovým prívodným káblom s vidlicou
Trojfázové vyhotovenie :
  • Ručne resetovateľná ochrana motora proti preťaženiu s prívodným silovým káblom
  • 1 trojpólový spínač hakový s prepojkou k motoru a k ochrane motora
Obj. kód Typ Názov Cena bez DPH
60122101DAB.1 KVC1 KVC 30/50 M Automatická tlaková stanica s 1 čerpadlom typu KVC987,00 €
60122105DAB.1 KVC1 KVC 75/50 M Automatická tlaková stanica s 1 čerpadlom typu KVC1 150,00 €
60122116DAB.1 KVC1 KVC 75/50 T Automatická tlaková stanica s 1 čerpadlom typu KVC1 386,00 €
60122106DAB.1 KVC1 KVC 30/80 M Automatická tlaková stanica s 1 čerpadlom typu KVC1 004,00 €
60122109DAB.1 KVC1 KVC 55/80 M Automatická tlaková stanica s 1 čerpadlom typu KVC1 151,00 €
60122120DAB.1 KVC1 KVC 55/80 T Automatická tlaková stanica s 1 čerpadlom typu KVC1 387,00 €
60122121DAB.1 KVC1 KVC 65/80 T Automatická tlaková stanica s 1 čerpadlom typu KVC1 393,00 €
60122111DAB.1 KVC1 KVC 45/120 M Automatická tlaková stanica s 1 čerpadlom typu KVC1 192,00 €
60122125DAB.1 KVC1 KVC 70/120 T Automatická tlaková stanica s 1 čerpadlom typu KVC1 484,00 €
60122126DAB.1 KVC1 KVC 85/120 T Automatická tlaková stanica s 1 čerpadlom typu KVC1 517,00 €