1 KVC

Automatická tlaková stanica s jedným vertikálnym viacstupňovým čerpadlom KVC s výtlačným potrubím z nerezovej ocele AISI 304 a jednou tlakovou nádobou s pružným vakom.
Jednofázové vyhotovenie:
  • 1 dvojpólový tlakový spínač s prepojkou pripojenou k motoru spolu so silovým prívodným káblom s vidlicou
Trojfázové vyhotovenie :
  • Ručne resetovateľná ochrana motora proti preťaženiu s prívodným silovým káblom
  • 1 trojpólový spínač hakový s prepojkou k motoru a k ochrane motora
Obj. kód Typ Názov Cena bez DPH
60122101DAB.1 KVC1 KVC 30/50 M Automatická tlaková stanica s 1 čerpadlom typu KVC1 018,00 €
60122106DAB.1 KVC1 KVC 30/80 M Automatická tlaková stanica s 1 čerpadlom typu KVC1 035,00 €
60122109DAB.1 KVC1 KVC 55/80 M Automatická tlaková stanica s 1 čerpadlom typu KVC1 187,00 €
60179964DAB.1 KVC1 KVC 55/80 T Automatická tlaková stanica s 1 čerpadlom typu KVC1 430,00 €
60179965DAB.1 KVC1 KVC 65/80 T Automatická tlaková stanica s 1 čerpadlom typu KVC1 436,00 €
60122105DAB.1 KVC1 KVC 75/50 M Automatická tlaková stanica s 1 čerpadlom typu KVC1 186,00 €
60179963DAB.1 KVC1 KVC 75/50 T Automatická tlaková stanica s 1 čerpadlom typu KVC1 429,00 €
60122111DAB.1 KVC1 KVC 45/120 M Automatická tlaková stanica s 1 čerpadlom typu KVC1 229,00 €
60179966DAB.1 KVC1 KVC 70/120 T Automatická tlaková stanica s 1 čerpadlom typu KVC1 530,00 €
60179967DAB.1 KVC1 KVC 85/120 T Automatická tlaková stanica s 1 čerpadlom typu KVC1 564,00 €