2K

Automatická tlaková stanica s 2 odstredivými dvojstupňovými čerpadlami na základovej doske, so sacím a výtlačným potrubím so všetkými potrebnými armatúrami, 2 tlakovými nádobami s pružným vakom, s elektrickým rozvádzačom a je riadená tlakovým snímačom 4-20 mA inštalovaným na výtlačnom potrubí. Je vhodná pre zvyšovanie tlaku.

Elektrický rozvádzač obsahuje elektronickú riadiacu jednotku, ktorá vyhodnocuje údaje z proporcionálneho tlakového snímača a podľa nastavených požiadaviek ovláda stýkače pre spustenie elektromotorov čerpadiel. Súčasťou sú elektronické nadprúdové ochrany, systém striedania poradia čerpadiel, algoritmy samokontroly, možnosť pripojenia ďalších vstupov, ručné ovládanie, stavová a výstupná signalizácia apod.

Obj. kód Typ Názov Cena bez DPH
500124020DAB.2 K2 K 35/40 M Automatická tlaková stanica s 2 čerpadlami typu K1 721,00 €
500124040DAB.2 K2 K 45/50 M Automatická tlaková stanica s 2 čerpadlami typu K2 035,00 €
500124540DAB.2 K2 K 45/50 T Automatická tlaková stanica s 2 čerpadlami typu K2 386,00 €
500124060DAB.2 K2 K 55/50 M Automatická tlaková stanica s 2 čerpadlami typu K2 272,00 €
500124560DAB.2 K2 K 55/50 T Automatická tlaková stanica s 2 čerpadlami typu K2 523,00 €
500124620DAB.2 K2 K 55/100 T Automatická tlaková stanica s 2 čerpadlami typu K3 500,00 €
500124640DAB.2 K2 K 66/100 T Automatická tlaková stanica s 2 čerpadlami typu K3 747,00 €
500124660DAB.2 K2 K 90/100 T Automatická tlaková stanica s 2 čerpadlami typu K3 920,00 €