Vážení obchodní priatelia,
radi by sme Vás informovali o nefunkčnosti nášho servisného portálu v dobe 23.2. od 17h do 25.2., s možnými výpadkami v dobe 26. a 27.2.  Ďakujeme za pochopenie.
Ing. Semir Boughattas a kolektív IVAR CS spol. s r.o.

 

X

2K

Automatická tlaková stanica s 2 odstredivými dvojstupňovými čerpadlami na základovej doske, so sacím a výtlačným potrubím so všetkými potrebnými armatúrami, 2 tlakovými nádobami s pružným vakom, s elektrickým rozvádzačom a je riadená tlakovým snímačom 4-20 mA inštalovaným na výtlačnom potrubí. Je vhodná pre zvyšovanie tlaku.

Elektrický rozvádzač obsahuje elektronickú riadiacu jednotku, ktorá vyhodnocuje údaje z proporcionálneho tlakového snímača a podľa nastavených požiadaviek ovláda stýkače pre spustenie elektromotorov čerpadiel. Súčasťou sú elektronické nadprúdové ochrany, systém striedania poradia čerpadiel, algoritmy samokontroly, možnosť pripojenia ďalších vstupov, ručné ovládanie, stavová a výstupná signalizácia apod.

Obj. kód Typ Názov Cena bez DPH
500124020DAB.2 K E.BOX2 K 35/40 M Automatická tlaková stanica s 2 čerpadlami typu K1 774,00 €
500124040DAB.2 K E.BOX2 K 45/50 M Automatická tlaková stanica s 2 čerpadlami typu K2 098,00 €
60179955DAB.2 K E.BOX2 K 45/50 T Automatická tlaková stanica s 2 čerpadlami typu K2 460,00 €
500124060DAB.2 K E.BOX2 K 55/50 M Automatická tlaková stanica s 2 čerpadlami typu K2 342,00 €
60179956DAB.2 K E.BOX2 K 55/50 T Automatická tlaková stanica s 2 čerpadlami typu K2 601,00 €
60179957DAB.2 K E.BOX2 K 55/100 T Automatická tlaková stanica s 2 čerpadlami typu K3 608,00 €
60179958DAB.2 K E.BOX2 K 66/100 T Automatická tlaková stanica s 2 čerpadlami typu K3 863,00 €
60179959DAB.2 K E.BOX2 K 90/100 T Automatická tlaková stanica s 2 čerpadlami typu K4 041,00 €