Vážení obchodní priatelia,
Dovoľujeme si Vás informovať, že v tomto roku bude prevádzka našej firmy ukončená dňa 18. 12. 2017.
Objednávky budú v tomto dni prijímané len do 16:00 hodiny. Prosíme o včasné zaslanie Vašich objednávok.
Prevádzka skladu a zahájenie predaja bude od 3. 1. 2018.
Ďakujeme za pochopenie a prajeme Vám kľudné prežitie vianočných sviatkov.
Ing. Semir Boughattas a kolektív IVAR CS spol. s r.o.

X

2 EURO / 2 EUROINOX

Automatická tlaková stanica s 2 odstredivými viacstupňovými čerpadlami na základovej doske, so sacím a výtlačným potrubím so všetkými potrebnými armatúrami, 2 tlakovými nádobami s pružným vakom, s elektrickým rozvádzačom, je riadená tlakovým snímačom 4-20 mA inštalovaným na výtlačnom potrubí. Je vhodná pre zvyšovanie tlaku.

Elektrický rozvádzač obsahuje elektronickú riadiacu jednotku, ktorá vyhodnocuje údaje z proporcionálneho tlakového snímača a podľa nastavených požiadaviek ovláda stýkače pre spustenie elektromotorov čerpadiel. Súčasťou sú elektronické nadprúdové ochrany, systém striedania poradia čerpadiel, algoritmy samokontroly, možnosť pripojenia ďalších vstupov, ručné ovládanie, stavová a výstupná signalizácia apod.

Obj. kód Typ Názov Cena bez DPH
500127150DAB.2 EURO2 EURO 40/50 M Automatická tlaková stanica s 2 čerpadlami typu EURO1 987,00 €
500127200DAB.2 EURO2 EURO 50/50 M Automatická tlaková stanica s 2 čerpadlami typu EURO2 020,00 €
60179947DAB.2 EURO2 EURO 50/50 T Automatická tlaková stanica s 2 čerpadlami typu EURO2 432,00 €
500127300DAB.2 EURO2 EURO 40/80 M Automatická tlaková stanica s 2 čerpadlami typu EURO2 093,00 €
60179949DAB.2 EURO2 EURO 40/80 T Automatická tlaková stanica s 2 čerpadlami typu EURO2 508,00 €
500128150DAB.2 EUROINOX2 EUROINOX 40/50 M Automatická tlaková stanica s 2 čerpadlami typu EUROINOX2 431,00 €
500128200DAB.2 EUROINOX2 EUROINOX 50/50 M Automatická tlaková stanica s 2 čerpadlami typu EUROINOX2 460,00 €
60179953DAB.2 EUROINOX2 EUROINOX 50/50 T Automatická tlaková stanica s 2 čerpadlami typu EUROINOX2 872,00 €
500128300DAB.2 EUROINOX2 EUROINOX 40/80 M Automatická tlaková stanica s 2 čerpadlami typu EUROINOX2 535,00 €
60179954DAB.2 EUROINOX2 EUROINOX 40/80 T Automatická tlaková stanica s 2 čerpadlami typu EUROINOX2 947,00 €