2 EURO / 2 EUROINOX

Automatická tlaková stanica s 2 odstredivými viacstupňovými čerpadlami na základovej doske, so sacím a výtlačným potrubím so všetkými potrebnými armatúrami, 2 tlakovými nádobami s pružným vakom, s elektrickým rozvádzačom, je riadená tlakovým snímačom 4-20 mA inštalovaným na výtlačnom potrubí. Je vhodná pre zvyšovanie tlaku.

Elektrický rozvádzač obsahuje elektronickú riadiacu jednotku, ktorá vyhodnocuje údaje z proporcionálneho tlakového snímača a podľa nastavených požiadaviek ovláda stýkače pre spustenie elektromotorov čerpadiel. Súčasťou sú elektronické nadprúdové ochrany, systém striedania poradia čerpadiel, algoritmy samokontroly, možnosť pripojenia ďalších vstupov, ručné ovládanie, stavová a výstupná signalizácia apod.

Obj. kód Typ Názov Cena bez DPH
500127150DAB.2 EURO2 EURO 40/50 M Automatická tlaková stanica s 2 čerpadlami typu EURO1 927,00 €
500127200DAB.2 EURO2 EURO 50/50 M Automatická tlaková stanica s 2 čerpadlami typu EURO1 959,00 €
500127700DAB.2 EURO2 EURO 50/50 T Automatická tlaková stanica s 2 čerpadlami typu EURO2 359,00 €
500127300DAB.2 EURO2 EURO 40/80 M Automatická tlaková stanica s 2 čerpadlami typu EURO2 030,00 €
500127800DAB.2 EURO2 EURO 40/80 T Automatická tlaková stanica s 2 čerpadlami typu EURO2 433,00 €
500128150DAB.2 EUROINOX2 EUROINOX 40/50 M Automatická tlaková stanica s 2 čerpadlami typu EUROINOX2 358,00 €
500128200DAB.2 EUROINOX2 EUROINOX 50/50 M Automatická tlaková stanica s 2 čerpadlami typu EUROINOX2 386,00 €
500128700DAB.2 EUROINOX2 EUROINOX 50/50 T Automatická tlaková stanica s 2 čerpadlami typu EUROINOX2 786,00 €
500128300DAB.2 EUROINOX2 EUROINOX 40/80 M Automatická tlaková stanica s 2 čerpadlami typu EUROINOX2 459,00 €
500128800DAB.2 EUROINOX2 EUROINOX 40/80 T Automatická tlaková stanica s 2 čerpadlami typu EUROINOX2 859,00 €