3 KVC

Automatická tlaková stanica s 3 vertikálnymi viacstupňovými čerpadlami KVC na spoločnej základovej doske, so sacím a výtlačným potrubím z nerezovej ocele AISI 304, 3 tlakovými nádobami s pružným vakom a s elektrickým rozvádzačom s ovládacím panelom je vybavená nasledovne:
  • Automatika pre zmenu poradia spúšťania
  • Uzamykateľný hlavný vypínač
  • Možnosť diaľkového ovládania, pripojenie tlakového spínača, plaváka alebo inej ochrany proti chodu čerpadiel na sucho
  • Napájanie vonkajších obvodov nízkonapäťovým transformátorom s vlastným istením
  • Ovládacie prvky čerpadiel
  • Stavová signalizácia
  • Riadené kalibrovanými tlakovými spínačmi
Obj. kód Typ Názov Cena bez DPH
60122173DAB.3 KVC3 KVC 45/80 T 400-50 Automatická tlaková stanica s 3 čerpadlami typu KVC6 106,00 €
60122175DAB.3 KVC3 KVC 65/80 T 400-50 Automatická tlaková stanica s 3 čerpadlami typu KVC6 170,00 €
60122163DAB.3 KVC3 KVC 45/120 M 230-50 Automatická tlaková stanica s 3 čerpadlami typu KVC6 931,00 €
60122177DAB.3 KVC3 KVC 45/120 T 400-50 Automatická tlaková stanica s 3 čerpadlami typu KVC7 265,00 €
60122178DAB.3 KVC3 KVC 60/120 T 400-50 Automatická tlaková stanica s 3 čerpadlami typu KVC7 302,00 €
60122179DAB.3 KVC3 KVC 70/120 T 400-50 Automatická tlaková stanica s 3 čerpadlami typu KVC7 407,00 €
60122180DAB.3 KVC3 KVC 85/120 T 400-50 Automatická tlaková stanica s 3 čerpadlami typu KVC7 517,00 €