Automatické domáce vodárne

AQUAJET - AQUAJETINOX

Automatické vodárne so samonasávacími čerpadlami vhodné pre zásobovanie domov, chát, chalúp, adt. Domáce vodárne so samonasávacími jednofázovými čerpadlami rady JET, JETINOX s tlakovými nádobami 50, 60, 80 a 100 l sa skladajú z troch komponentov: 1) Čerpadlo s vodárenským príslušenstvom JET 82 MP, JET 102 MP, JETINOX 82 MP alebo JETINOX 102 MP s úplnou elektrickou výbavou 2) Pripojovacia sada s flexibilnou hadicou, tesnením a montážními šraubami AQUABOX KIT 60 alebo AQUABOX KIT 100 3) Horizontálna tlaková nádoba s vymeniteľným pružným vakom s menovitým objenon 50, 60, 80 alebo 100 l s montážnou základňou pre čerpadlo. Pripojovacia sada obsahuje jednoduchý montážny návod pre aplikáciu tesniacich prvkov a montážnych šraubov. Výkonové parametre a vhodnosť použitia sú dané zvoleným čerpadlom.

Podrobnosti

Obj. kód Typ Názov Cena bez DPH
60121345DAB.AQUAJETAQUAJET 82 M-G Automatická domáca vodáreň318,00 €
60121344DAB.AQUAJETAQUAJET 102 M-G Automatická domáca vodáreň350,00 €
60141881DAB.AQUAJETAQUAJET 112 M-G Automatická domáca vodáreň360,00 €
60141882DAB.AQUAJETAQUAJET 92 M-G Automatická domáca vodáreň338,00 €
60141883DAB.AQUAJETAQUAJET 132 M-G Automatická domáca vodáreň360,00 €
60141884DAB.AQUAJET-INOXAQUAJET-INOX 82 M-G Automatická domáca vodáreň *AD*
349,00 €
248,00 €
60141885DAB.AQUAJET-INOXAQUAJET-INOX 102 M-G Automatická domáca vodáreň382,00 €
60141886DAB.AQUAJET-INOXAQUAJET-INOX 112 M-G Automatická domáca vodáreň392,00 €
60141888DAB.AQUAJET-INOXAQUAJET-INOX 132 M-G Automatická domáca vodáreň392,00 €
82M24LDAB.AQUAJET 82M/24AQUAJET 82M/24 Domáca vodáreň s tlakovou nádobou 24l *AD*
293,00 €
199,00 €
82M50LIVAR.AQUAJETAQUAJET 82 M/50 Domáca vodáreň s tlakovou nádobou 50l *AD*
363,00 €
242,00 €
82M60LIVAR.AQUAJETAQUAJET 82 M/60 Domáca vodáreň s tlakovou nádobou 60l394,00 €
82M80LIVAR.AQUAJETAQUAJET 82 M/80 Domáca vodáreň s tlakovou nádobou 80l *AD*
418,00 €
269,00 €
82M100LIVAR.AQUAJETAQUAJET 82 M/100 Domáca vodáreň s tlakovou nádobou 100l460,00 €
102M50LIVAR.AQUAJETAQUAJET 102 M/50 Domáca vodáreň s tlakovou nádobou 50l *AD*
393,00 €
275,00 €
102M60LIVAR.AQUAJETAQUAJET102 M/60 Domáca vodáreň s tlakovou nádobou 60l406,00 €
102M80LIVAR.AQUAJETAQUAJET 102 M/80 Domáca vodáreň s tlakovou nádobou 80l *AD*
442,00 €
309,00 €
102M100LIVAR.AQUAJETAQUAJET 102 M/100 Domáca vodáreň s tlakovou nádobou 100l486,00 €
82MINOX24LIVAR.AQUAJETINOXAQUAJET-INOX 82 M/24 Domáca vodáreň s tlakovou nádobou 24l *AD*
310,00 €
219,00 €
82MINOX50LIVAR.AQUAJETINOXAQUAJETINOX 82 M/50 Domáca vodáreň s tlakovou nádobou 50l396,00 €
82MINOX60LIVAR.AQUAJETINOXAQUAJETINOX 82 M/60 Domáca vodáreň s tlakovou nádobou 60l417,00 €
82MINOX80LIVAR.AQUAJETINOXAQUAJETINOX 82 M/80 Domáca vodáreň s tlakovou nádobou 80l436,00 €
82MINOX100LIVAR.AQUAJETINOXAQUAJETINOX 82 M/100 Domáca vodáreň s tlakovou nádobou 100l478,00 €
102MINOX50LIVAR.AQUAJETINOXAQUAJETINOX 102 M/50 Domáca vodáreň s tlakovou nádobou 50l *AD*
416,00 €
289,00 €
102MINOX60LDAB.AQUAJET-INOXAQUAJETINOX 102 M/60 Domáca vodáreň s tlakovou nádobou 60l *AD*
517,00 €
383,00 €
102MINOX80LIVAR.AQUAJETINOXAQUAJETINOX 102 M/80 Domáca vodáreň s tlakovou nádobou 80l *AD*
471,00 €
319,00 €
102MINOX100LIVAR.AQUAJETINOXAQUAJETINOX 102 M/100 Domáca vodáreň s tlakovou nádobou 100l510,00 €
102MINOX80LMTIVAR.AQUAJETINOXAQUAJETINOX 102 M/80 Domáca vodáreň s ochranou MT *AD*
441,00 €
319,00 €
102MINOX50LMTIVAR.AQUAJETINOXAQUAJETINOX 102 M/50 Domáca vodáreň s ochranou MT *AD*
399,00 €
289,00 €
82M50LMTIVAR.AQUAJETAQUAJET 82 M/50 Domáca vodáreň s ochranou MT *AD*
382,00 €
269,00 €
82M80LMTIVAR.AQUAJETAQUAJET 82 M/80 Domáca vodáreň s ochranou MT *AD*
424,00 €
299,00 €