FEKABOX 110

Automatická prečerpávacie stanica, ktorá sa používa pre zber odpadovej vody a následné čerpanie do kanalizácie. FEKABOX 110 je polyetylénová nádrž s tesniacim viečkom. Rada FEKABOX je vhodná len pre použitie s jednofázovým automatickým čerpadlom viď. nasledujúce typy: Feka 600 M-A, Feka VS 550 m-A, Feka VS 750 M-A, ktoré je potřebné objednať zvlášť.
  • Súčasťou dodávky: 2" PVC šróbenie a káblová priechodka
  • Prevádzkový rozsah: od 1 do 24 m3/h s výtlakom až do 9 m
  • Maximálna teplota kvapaliny: + 45 °C
  • Čerpaná kvapalina: odpadové vody
Obj. kód Typ Názov Cena bez DPH
60164870DAB.FEKABOXFEKABOX 110 Automatická prečerpávacia stanica *AD*
323,00 €
219,00 €