Bezdrôtový prijímač s reléovým modulom IVAR.DRR

  • DRR01M - bezdrôtový prijímač s výstupným reléovým modulom, jednokanálový, spína pripojenie vykurovacieho zdroja alebo obehového čerpadla, bezpotencionálny kontakt
  • DRR02M - bezdrôtový prijímač s výstupným reléovým modulom, dvojkanálový, spína pripojenie vykurovacieho zdroja alebo obehového čerpadla, bezpotencionálny kontakt
  • umožňuje pripojenie ktoréhokoľvek typu bezdrôtového termostatu s frekvenciou 868,15 MHz, napr. IVAR.DTP, IVAR.TRD, IVAR.DCW
Obj. kód Typ Názov Balenie Cena bez DPH
IVDRR01MIVAR.DRRBezdrôtový prijímač s reléovým modulom IVAR.DRR - 230V, jednokanálový198,00 €
IVDRR02MIVAR.DRRBezdrôtový prijímač s reléovým modulom IVAR.DRR - 230V, dvoukanálový1106,00 €
navod_ivar.drr02m.pdf (PDF  312 kB)