Bytová meracia zostava - bez skrine typu IVAR.EQM2

  • Modul bytovej meracej zostavy IVAR.EQUIMETER k meraniu dodávaného tepla z centrálneho rozvodu. Modul merania spotreby teplej a studenej vody dodávanej centrálnym rozvodom s integrovaným trojcestným termostatickým zmiešavacím ventilom s rozsahom teplôt +35 °C až +50 °C.
  • BMS IVAR.EQM2 obsahuje: 3cestný zónový ventil,2 x vyvažovací ventil, jímku teplotného čidla, merač tepla MEGATRON 5, 2 x uzatvárací ventil pre vyváženie systému, filter, 9 x guľový uzáver na vstupoch a výstupoch 3/4 ”, montážnu základňu, merač (vodomer) – studená voda, merač (vodomer) – teplá voda, termostatický zmiešavací ventil IVAR.MT05RU (35 °C – 50 °C), izoláciu, elektrotermickú hlavicu TE 3040

Poznámka:
• doporučená inštalačná skriňa IVAR.P-KLASIK 2, otvory pre vstup a výstup je nutné prispôsobiť
• k ovládaniu tepelnej pohody doporučujeme týždenný priestorový termostat IVAR.MAGICTIME PLUS
• doporučujeme ošetrenie vykurovacieho systému prípravkom GEL.LONG LIFE 100

Obj. kód Cena bez DPH
KIT506372IVAR.EQM22Bytová meracia zostava - bez skrine - rozostup 110 mm - 3/41841,84 €
KIT506373IVAR.EQM23Bytová meracia zostava - bez skrine - rozostup 130 mm - 11857,14 €
KIT506368IVAR.EQM21Bytová meracia zostava - bez skrine - rozostup 110 mm - 3/41841,84 €