Bytové meracie zostavy EQUIMETER

Bytový merač tepla IVAR.EQCP

  • bytový merač tepla slúži k odpočtu spotreby tepla z centrálneho rozvodu

Podrobnosti

Obj. kód Cena bez DPH
506575SIIVAR.EQCP15Bytový měřič tepla - 3/4" - 110mm1157,14 €
506576SIIVAR.EQCP25Bytový měřič tepla - 3/4" - 130mm1166,33 €

Bytová meriaca sada odpočtu vody typu IVAR.MC3A, MC33A, MC34A

  • bytová meracia sada slúžiaca k odpočtu spotreby vody
  • je určená ako doplnková výbava bytového merača tepla IVAR.EQCP

Podrobnosti

Obj. kód Cena bez DPH
506627SIVAR.MC3ABytová měřící sada odečtu vody - 3/4" - studená/teplá165,31 €
506628SIVAR.MC33ABytová měřící sada odečtu vody - 3/4" - teplá133,67 €
506629SIVAR.MC34ABytová měřící sada odečtu vody - 3/4" - studená133,67 €

Bytová meracia zostava - bez skrine typu IVAR.EQM 1

  • Modul bytovej meracej zostavy IVAR.EQUIMETER k meraniu dodávaného tepla z centrálneho rozvodu. Modul merania spotreby teplej a studenej vody dodávanej centrálnym rozvodom.
  • BMS IVAR.EQM1 obsahuje: 3cestný zónový ventil, 2 x vyvažovací ventil, jímku teplotného čidla, merač tepla MEGATRON 5, 2 x ventil pre vyváženie systému, filter, 8 x guľový uzáver na vstupoch a výstupoch 3/4”, montážnu základňu, merač (vodomer) – studená voda, merač (vodomer) – teplá voda, izoláciu, elektrotermickú hlavicu TE 3040

Podrobnosti

Obj. kód Cena bez DPH
KIT506370IVAR.EQM12Bytová meracia zostava - bez skrine - rozostup 110 mm - 3/41780,61 €
KIT506371IVAR.EQM13Bytová meracia zostava - bez skrine - rozostup 130 mm - 11795,92 €
KIT506369IVAR.EQM11Bytová meracia zostava - bez skrine - rozostup 110 mm - 3/41780,61 €

Bytová meracia zostava - bez skrine typu IVAR.EQM

  • Základný modul bytovej meracej zostavy IVAR.EQUIMETER k meraniu dodávaného tepla z centrálneho rozvodu.
  • BMS IVAR.EQM obsahuje: 3cestný zónový ventil, 2 x vyvažovací ventil, jímku teplotného čidla, merač tepla MEGATRON 5, 2 x uzatvárací ventil pre vyváženie systému, filter, 4 x guľový uzáver na vstupoch a výstupoch, montážnu základňu, izoláciu, elektrotermickú hlavicu TE 3040

 

Podrobnosti

Obj. kód Cena bez DPH
KIT506380IVAR.EQM15Bytová meracia zostava - bez skrine - rozostup 110 mm - 3/41648,98 €
KIT506381IVAR.EQM25Bytová meracia zostava - bez skrine - rozostup 130 mm - 11665,31 €
KIT506379IVAR.EQM05Bytová meracia zostava - bez skrine - rozostup 110 mm - 3/41648,98 €

Bytová meracia zostava - bez skrine typu IVAR.EQM2

  • Modul bytovej meracej zostavy IVAR.EQUIMETER k meraniu dodávaného tepla z centrálneho rozvodu. Modul merania spotreby teplej a studenej vody dodávanej centrálnym rozvodom s integrovaným trojcestným termostatickým zmiešavacím ventilom s rozsahom teplôt +35 °C až +50 °C.
  • BMS IVAR.EQM2 obsahuje: 3cestný zónový ventil,2 x vyvažovací ventil, jímku teplotného čidla, merač tepla MEGATRON 5, 2 x uzatvárací ventil pre vyváženie systému, filter, 9 x guľový uzáver na vstupoch a výstupoch 3/4 ”, montážnu základňu, merač (vodomer) – studená voda, merač (vodomer) – teplá voda, termostatický zmiešavací ventil IVAR.MT05RU (35 °C – 50 °C), izoláciu, elektrotermickú hlavicu TE 3040

Podrobnosti

Obj. kód Cena bez DPH
KIT506372IVAR.EQM22Bytová meracia zostava - bez skrine - rozostup 110 mm - 3/41841,84 €
KIT506373IVAR.EQM23Bytová meracia zostava - bez skrine - rozostup 130 mm - 11857,14 €
KIT506368IVAR.EQM21Bytová meracia zostava - bez skrine - rozostup 110 mm - 3/41841,84 €