Čerpadlovej skupiny a regulácie

Čerpadlová solárna jednotka dvojtrubková IVAR.SOLAR K2 a jednotrubková IVAR.SOLAR K1 typu IVAR.SOLAR K2 TST, IVAR.SOLAR K2 ISTDC, IMTDC, IVAR.SOLAR K2, IVAR.SOLAR K2 ILTDC

  • PN 6, T = +130 ˚C
  • IVAR.SOLAR K2 - čerpadlová solárna jednotka dvojtrubková s čerpadlom, poistným ventilom, prietokomerom, manometrom, spätnou klapkou, teplomermi a izoláciou, ukončené 3/4“ vnútorným závitom
  • reguláciu IVAR.SOLAR nie je možné inštalovať do izolácie čerpadlovej skupiny, ale iba na stenu
  • IVAR.SOLAR K1 - čerpadlová solárna jednotka jednotrubková s čerpadlom, poistným ventilom, prietokomerom, manometrom, spätnou klapkou, teplomermi a izoláciou, ukončené 3/4“ vnútorným závitom

Podrobnosti

Obj. kód Cena bez DPH
IVSK8300IVAR.SOLAR K2Čerpadlová solárna jednotka dvojtrubková IVAR.SOLAR K2 - bez regulácie -341,84 €
IVSK8301IVAR.SOLAR K1Čerpadlová solárna jednotka jednotrubková IVAR.SOLAR K1 - bez regulácie -274,49 €
IVSK8300TSTIVAR.SOLAR K2 TSTČerpadlová solární jednotka dvoutrubková - s regulací SOLAR CONTROLLER407,14 €
IVSK8300ISTDCIVAR.SOLAR K2 ISTDCČerpadlová solárna jednotka dvojtrubková IVAR.SOLAR K2 - s reguláciou -478,57 €
IVSK8300IMTDCIVAR.SOLAR K2 IMTDCČerpadlová solárna jednotka dvojtrubková IVAR.SOLAR K2 - s reguláciou -539,80 €
IVSK8300ILTDCIVAR.SOLAR K2 ILTDCČerpadlová solárna jednotka dvojtrubková IVAR.SOLAR K2 - s reguláciou -570,41 €
navod_ivar.solar-k2.pdf (PDF  1,7 MB)

Regulácia solárných systémov IVAR.SOLAR CONTROLLER

  • Manuálny regulátor pre štandardné solárne systémy vybavený ručným ovládaním solárneho systému. Možnosť pripojenia až 3 teplotných čidiel NTC10k. Dve výstupné relé 230 V pre ovládanie obehového čerpadla a prídavného zdroja. Možnosť nastavenia spínacej diferencie. Regulátor je dodávaný vrátane 3 ks teplotných čidiel NTC10k.
Obj. kód Cena bez DPH
TST01MIVAR.SOLAR CONTROLLERManuální regulátor pro standardní solární systémy81,63 €

Regulácia solárnych systémov IVAR.SOLAR ISTDC

  • Digitálny regulátor pre štandardné solárne systémy vybavený podsvieteným displejom so symbolmi jednotlivých prvkov solárneho systému, s českým menu a so sprievodcom pre uvedenie do prevádzky. Možnosť pripojenia až 3 teplotných čidiel Pt 1000. Výstupné relé 230 V pre ovládanie obehového čerpadla. Možnosť nastavenia spínacej diferencie, funkcie spätného vychladzovania, funkcie bezpečnostného odstavenia kolektorov, možnosť využitia špeciálnych funkcií pre trubicové kolektory, výpočet dodanej solárnej energie podľa zadaného prietoku teplonosného média. Možnosť využitia 9 predprogramovaných hydraulických schém. Regulátor je dodávaný vrátane 2 ks teplotných čidiel Pt 1000.
Obj. kód Cena bez DPH
IVS10301IVAR.SOLAR ISTDCRegulácia solárnych systémov IVAR.SOLAR ISTDC - ISTDC -152,04 €

Regulácia solárnych systémov IVAR.SOLAR IMTDC

  • Digitálny regulátor pre solárne systémy s dvomi spotrebičmi (napr. TV + kúrenie,  TV + bazén atď.) alebo pre systémy s dvomi kolektorovými poľami. Podsvietený displej so symbolmi jednotlivých prvkov solárneho systému, s českým menu a so sprievodcom pre uvedenie do prevádzky. Možnosť pripojenia až 3 teplotných čidiel Pt 1000. Dve výstupné relé 230 V pre ovládanie obehového čerpadla alebo prepínacieho 3cestného ventilu. Možnosť nastavenia spínacej diferencie, funkcie spätného vychladzovania, funkcie bezpečnostného odstavenia kolektorov, možnosť využitia špeciálnych funkcií pre trubicové kolektory, výpočet dodanej solárnej energie podľa zadaného prietoku teplonosného média. Možnosť využitia 25 predprogramovaných hydraulických schém. Regulátor je dodávaný vrátane 3 ks teplotných čidiel Pt 1000.
Obj. kód Cena bez DPH
IVS16301IVAR.SOLAR IMTDCRegulácia solárnych systémov IVAR.SOLAR IMTDC - IMTDC -209,18 €

Regulácia solárnych systémov IVAR.SOLAR ILTDC

  • Digitálny regulátor pre solárne systémy s dvomi spotrebičmi a s ovládaním doplnkového zdroja tepla. Podsvietený displej so symbolmi jednotlivých prvkov solárneho systému, s českým menu a so sprievodcom pre uvedenie do prevádzky. Možnosť pripojenia až 6 teplotných čidiel Pt 1000. Tri výstupné relé 230 V pre ovládanie obehového čerpadla alebo prepínacieho 3cestného ventilu a ovládanie doplnkového zdroja tepla. Možnosť nastavenia spínacej diferencie, funkcie spätného vychladzovania, funkcie bezpečnostného odstavenia kolektorov, spínacie teploty doplnkového zdroja tepla, možnosť využitia špeciálnych funkcií pre trubicové kolektory, výpočet dodanej solárnej energie podľa zadaného prietoku teplonosného média. Možnosť využitia 36 predprogramovaných hydraulických schém. Regulátor je dodávaný vrátane 4 ks teplotných čidiel Pt 1000.
Obj. kód Cena bez DPH
IVS17401IVAR.SOLAR ILTDCRegulácia solárnych systémov IVAR.SOLAR ILTDC - ILTDC -239,80 €

Regulácia solárnych systémov IVAR.SOLAR IXTDC

  • Flexibilný digitálny regulátor pre veľké solárne systémy až so 4 spotrebičmi tepla. Podsvietený displej so symbolmi jednotlivých prvkov solárneho systému s jednoduchým sprievodcom pre uvedenie do prevádzky. Možnosť pripojenia až 8 teplotných čidiel Pt 1000. Šesť výstupných relé 230 V a 1 bezpotenciálové relé. Dva výstupy 0 – 10 V (alebo PWM signál). Možnosť presného merania množstva vyrobeného tepla. Možnosť využitia 48 predprogramovaných hydraulických schém. V regulátore je inštalovaný slot pre Micro SD pamäťovú kartu. Na vyžiadanie možno dodať s Ethernet konektorom. Regulátor je dodávaný bez teplotných čidiel.
Obj. kód Cena bez DPH
IVS18001IVAR.SOLAR IXTDCRegulácia solárnych systémov IVAR.SOLAR IXTDC - IXTDC -621,43 €
IVS18002IVAR.SOLAR IXTDC EthernetRegulácia solárnych systémov IVAR.SOLAR IXTDC - IXTDC ETHERNET -853,06 €