Snímače teploty IVAR.CTA-STV,IVAR.CTA-STK

  • IVAR.CTA-STV - snímač vonkajšej teploty pre reguláciu Aeroplus 2, bez pripájacieho kábla (snímač je súčasťou dodávky TČ Aeroheat)
  • IVAR.CTA-STK - káblový snímač teploty pre reguláciu Aeroplus 2 (6 mm, kábel 2 m)
Obj. kód Typ Názov Cena bez DPH
IHP119564IVAR.CTA-STVSnímač vonkajšej teploty73,00 €
IHP115976IVAR.CTA-STKKáblový snímač teploty65,00 €