Dezinfekčný prípravok s chlórnanom sodným IVAR.GHC DESINFIK, IVAR.GHC DESINFIK STABIL

  • koncentrát určený pre dezinfekciu vody
  • IVAR.GHC DESINFIKvodný roztok chlórnanu sodného
  • IVAR.GHC DESINFIK STABILstabilizovaný vodný roztok chlórnanu sodného
Obj. kód Typ Názov Balenie Cena bez DPH
ICH100010IVAR.GHC DESINFIKDezinfekčný prípravok s chlornanom sodným - 10l19,50 €
ICH100030IVAR.GHC DESINFIKDezinfekčný prípravok s chlornanom sodným - 30l119,00 €
ICH100060IVAR.GHC DESINFIKDezinfekčný prípravok s chlornanom sodným - 60l137,00 €
ICH100011IVAR.GHC DESINFIK STABILDezinfekčný prípravok s chlornanom sodným - 10l116,00 €
ICH100033IVAR.GHC DESINFIK STABILDezinfekčný prípravok s chlornanom sodným - 30l139,00 €
ICH100066IVAR.GHC DESINFIK STABILDezinfekčný prípravok s chlornanom sodným - 60l176,00 €