Dávkovacie čerpadlo GEL.DOSAMATIC PC/PC BIG

  • GEL.DOSAMATIC PC - nastaviteľné konštantné dávkovanie
  • GEL.DOSAMATIC PPI - proporcionálne s hladinovým čidlom, digitálne, bez impulzného vodomeru, v prípade potreby je možné prepnúť na konštantné dávkovanie
  • verzia – XS – možnosť riadenia digitálne pulzy, mA, V, mV

Poznámka: pre proporcionálne dávkovanie je bezpodmienečne nutné prepojenie s impulzným vodomerom GEL.IVLI príslušnej dimenzie v prívodnom potrubí v dosahu pripojovacích káblov 1,5 m

Obj. kód Cena bez DPH
106.110.10GEL.DOSAMATIC PCAnalogová dávkovacie čerpadlá - konštantné - bez sondy -1514,29 €
106.115.100,00 €
IVAHADICEPVDF0,00 €