Dopojenie kúpeľňových telies

Kúpeľňový termostatický ventil OPTIMA IVAR.DV 013, IVAR.DV 020

 • PN 10, T = +100 °C
 • variabilné zapojenie, termostatický ventil i regulačné šróbenie obsahuje termostatickú vložku
 • IVAR.DV 013 termostatický ventil priamy
 • IVAR.DV 020 termostatický ventil rohový
 • materiál mosadz CW617N s povrchovou úpravou
Obj. kód Typ Názov Balenie Cena bez DPH
530008CHROMIVAR.DV 013Kúpelňová pripojovacia sada OPTIMA - 1/2"xM24, priamy1/6029,00 €
530008INOXIVAR.DV 013Kúpelňová pripojovacia sada OPTIMA - 1/2"xM24, priamy1/6036,00 €
530040CHROMIVAR.DV 020Kúpelňová pripojovacia sada OPTIMA - 1/2"xM24, rohový1/6031,00 €
530040INOXIVAR.DV 020Kúpelňová pripojovacia sada OPTIMA - 1/2"xM24, rohový1/6037,00 €

Kúpeľňové regulačné šróbenie OPTIMA IVAR.DV 023, IVAR.DV 030

 • PN 10, T = +100 °C
 • variabilné zapojenie, termostatický ventil i regulačné šróbenie obsahuje termostatickú vložku
 • IVAR.DV 023 regulačné šróbenie priame
 • IVAR.DV 030 regulačné šróbenie rohové
 • materiál mosadz CW617N s povrchovou úpravou
Obj. kód Typ Názov Balenie Cena bez DPH
530009CHROMIVAR.DV 023Kúpelňová pripojovacia sada OPTIMA - 1/2"xM24, priamy1/6035,00 €
530009INOXIVAR.DV 023Kúpelňová pripojovacia sada OPTIMA - 1/2"xM24, priamy1/6043,00 €
530041CHROMIVAR.DV 030Kúpelňová pripojovacia sada OPTIMA - 1/2"xM24, rohový1/6036,00 €
530041INOXIVAR.DV 030Kúpelňová pripojovacia sada OPTIMA - 1/2"xM24, rohový1/6044,00 €

Kúpeľňový termostatický ventil OPTIMA trojosový IVAR.DV 016

 • PN 10, T = +100 °C
 • variabilné zapojenie, termostatický ventil i regulačné šróbenie obsahuje termostatickú vložku
 • materiál mosadz CW617N s povrchovou úpravou
Obj. kód Typ Názov Balenie Cena bez DPH
530010CHROMIVAR.DV 016Kúpelňová pripojovacia sada OPTIMA trojosová - 1/2"xM24 P1/6034,00 €
530010INOXIVAR.DV 016Kúpelňová pripojovacia sada OPTIMA trojosová - 1/2"xM24 P1/6039,00 €

Kúpeľňové regulačné šróbenie OPTIMA trojosové IVAR.DV 028

 • PN 10, T = +100 °C
 • variabilné zapojenie, termostatický ventil i regulačné šróbenie obsahuje termostatickú vložku
 • materiál mosadz CW617N s povrchovou úpravou
Obj. kód Typ Názov Balenie Cena bez DPH
530013CHROMIVAR.DV 028Kúpelňová pripojovacia sada OPTIMA trojosová - 1/2"xM24 L1/6039,00 €
530013INOXIVAR.DV 028Kúpelňová pripojovacia sada OPTIMA trojosová - 1/2"xM24 L1/6047,00 €

Kompaktný kúpeľňový pripojovací ventil OPTIMA IVAR.DV 103, IVAR.DV 104

 • PN 10, T = +100 °C
 • variabilné zapojenie, termostatický ventil i regulačné šróbenie obsahuje termostatickú vložku
 • IVAR.DV 103 kompaktný radiátorový ventil priamy
 • IVAR.DV 104 kompaktný radiátorový ventil rohový
 • materiál mosadz CW617N s povrchovou úpravou
Obj. kód Typ Názov Balenie Cena bez DPH
530005CHROMIVAR.DV 103Kompaktný kúpelňový pripojovací ventil OPTIMA - 1/2"xM241/3265,00 €
530005INOXIVAR.DV 103Kompaktný kúpelňový pripojovací ventil OPTIMA - 1/2"xM241/3277,00 €
530007CHROMIVAR.DV 104Kompaktný kúpelňový pripojovací ventil OPTIMA - 1/2"xM241/3268,00 €
530007INOXIVAR.DV 104Kompaktný kúpelňový pripojovací ventil OPTIMA - 1/2"xM241/3281,00 €

Termostatická hlavica OPTIMA IVAR.DH 01

 • rozsah regulácie +6,5 °C až +28 °C
 • ku kúpeľňovým sadám OPTIMA
 • pripojovací rozmer M 30 x 1,5
 • materiál mosadz CW617N s povrchovou úpravou
Obj. kód Typ Názov Balenie Cena bez DPH
530021CHROMIVAR.DH 01Termostatická hlavica kvapalinová OPTIMA - M30x1,51/7828,00 €
530021INOXIVAR.DH 01Termostatická hlavica kvapalinová OPTIMA - M30x1,51/7837,00 €

Zverné šróbenie OPTIMA IVAR.DF 01, IVAR.DF 03

 • PN 10, T = +120 °C
 • ku kúpeľňovým sadám OPTIMA
 • pripojovací rozmer M 24
 • IVAR.DF 01 - medené potrubie Cu
 • IVAR.DF 03 - plastohliníkové potrubie ALPEX
 • materiál mosadz CW617N s povrchovou úpravou

Podrobnosti

Obj. kód Typ Názov Balenie Cena bez DPH
530014CHROMIVAR.DF 01Zverné šróbenie OPTIMA - Cu 15mm1/3203,40 €
530014INOXIVAR.DF 01Zverné šróbenie OPTIMA - Cu 15mm1/3204,70 €
530016CHROMIVAR.DF 03Zverné šróbenie OPTIMA - ALPEX 16x21/3203,40 €
530016INOXIVAR.DF 03Zverné šróbenie OPTIMA - ALPEX 16x21/3204,70 €

Dopojovacia trubka OPTIMA IVAR.RR 702, IVAR.PR 702

 • PN 10, T = +120 °C
 • trubka pre dopojenie kúpeľňových armatúr OPTIMA z 1/2” nástenky
 • materiál mosadz CW617N s povrchovou úpravou
Obj. kód Typ Názov Balenie Cena bez DPH
530032CHROMIVAR.RR 702Dopojovacia trubka OPTIMA - 140mmx15x1/2"1/2806,00 €
530032INOXIVAR.PR 702Dopojovacia trubka OPTIMA - 140mmx15x1/2"1/28010,50 €

Krytka potrubia kúpeľňovej sady OPTIMA IVAR.AD 01, IVAR.AD 02

 • IVAR.AD 01 pre dvojitý vývod, rozostup 50 mm
 • IVAR.AD 02 pre jednoduchý vývod
 • materiál plast ABC s povrchovou úpravou
Obj. kód Typ Názov Balenie Cena bez DPH
530030CHROMIVAR.AD 01Krytka potrubia pre kúpelňovú pripojovaciu sadu OPTIMA - pr. 15, 16mm1/1603,10 €
530030INOXIVAR.AD 01Krytka potrubia pre kúpelňovú pripojovaciu sadu OPTIMA - pr. 15, 16mm20/16013,50 €
530031CHROMIVAR.AD 02Krytka potrubia pre kúpelňovú pripojovaciu sadu OPTIMA - pr. 15, 16mm1/3202,20 €
530031INOXIVAR.AD 02Krytka potrubia pre kúpelňovú pripojovaciu sadu OPTIMA - pr. 15, 16mm1/3208,00 €

Sada KLASIK kúleľňová OPTIMA trojosová IVAR.DV 016028, IVAR.DV 016028/1

 • PN 10, T = +120°C
 • variabilné zapojenie, termostatický ventil i regulačné šróbenie obsahuje termostatickú vložku
 • IVAR.DV 016028 - pripojenie Cu Ø 15 x 1
 • IVAR.DV 016028/1 - pripojenie ALPEX Ø 16 x 2
 • materiál mosadz CW617N s povrchovou úpravou

Podrobnosti

Obj. kód Typ Názov Balenie Cena bez DPH
KIT530010CHROMIVAR.DV 016028SADA klasik trojsosová OPTIMA - 1/2"xM241104,00 €
KIT530010INOXIVAR.DV 016028SADA klasik trojsosová OPTIMA - 1/2"xM241141,00 €
KIT5300101CHROMIVAR.DV 016028/1SADA klasik trojsosová OPTIMA - 1/2"xM241103,00 €
KIT5300101INOXIVAR.DV 016028/1SADA klasik trojsosová OPTIMA - 1/2"xM241142,00 €

Sada kompaktná kúpeľňová OPTIMA IVAR.KIT DV 10315, IVAR.KIT DV 10415, IVAR.KIT DV 10316, IVAR.KIT DV 10416

 • PN 10, T = +120 °C
 • variabilné zapojenie, termostatický ventil i regulačné šróbenie obsahuje termostatickú vložku
 • IVAR.KIT DV 10315 vyhotovenie priame, pripojenie Cu Ø 15 x 1
 • IVAR.KIT DV 10415 vyhotovenie rohové, pripojenie Cu Ø 15 x 1
 • IVAR.KIT DV 10316 vyhotovenie priame, pripojenie ALPEX Ø 16 x 2
 • IVAR.KIT DV 10416 vyhotovenie rohové, pripojenie ALPEX Ø 16 x 2
 • materiál mosadz CW617N s povrchovou úpravou

Podrobnosti

Obj. kód Typ Názov Balenie Cena bez DPH
KIT530005CHROM15IVAR.KIT DV 10315SADA kompaktná kúpelňová OPTIMA - 1/2"xM24, 15x1, priamy197,00 €
KIT530005INOX15IVAR.KIT DV 10315SADA kompaktná kúpelňová OPTIMA - 1/2"xM24, 15x1, priamy1129,00 €
KIT530007CHROM15IVAR.KIT DV 10415SADA kompaktná kúpelňová OPTIMA - 1/2"xM24, 15x1, rohový198,00 €
KIT530007INOX15IVAR.KIT DV 10415SADA kompaktná kúpelňová OPTIMA - 1/2"xM24, 15x1, rohový1130,00 €
KIT530005CHROM16IVAR.KIT DV 10316SADA kompaktná kúpelňová OPTIMA - 1/2"xM24, 16x2, priamy198,00 €
KIT530005INOX16IVAR.KIT DV 10316SADA kompaktná kúpelňová OPTIMA - 1/2"xM24, 16x2, priamy1129,00 €
KIT530007CHROM16IVAR.KIT DV 10416SADA kompaktná kúpelňová OPTIMA - 1/2"xM24, 16x2, rohový1101,00 €
KIT530007INOX16IVAR.KIT DV 10416SADA kompaktná kúpelňová OPTIMA - 1/2"xM24, 16x2, rohový1131,00 €