E.SYLINK

E.SYLINK je príslušenstvo s bezdrôtovým pripojením, navrhnuté pre použitie digitálnych vstupov zariadenia E.SYBOX (tlakové spínače, plavák, atď.), na riadenie 2 reléových výstupov (alarmy, atď.). Ponúka možnosť pripojenia prídavného tlakového snímača, takže môže byť použité ako referenčný snímač pre nastavenie tlaku.

Sada E.SYLINK s elektrickým pripojením a elektrickým panelom.

Sada E.SYLINK + tlakový spínač: E.SYLINK s elektrickým pripojením, elektrickým panelom a tlakovým spínačom.

Obj. kód Typ Názov Cena bez DPH
60164891DAB.E.SYLINKE.SYLINK Príslušenstvo s bezdrôtovým pripojením254,00 €
60164735DAB.E.SYLINKE.SYLINK Sada s elektrickým pripojením a elektrickým panelom338,00 €
60164889DAB.E.SYLINKE.SYLINK Sada s elektrickým pripojením, elektrickým panelom a tlakovým spínačom418,00 €