Ekvitermická regulácia IVAR.IHCC4, IVAR.IHCC5

  • nová generácia kompaktných, digitálnych ekvitermických regulátorov vykurovacích systémov určených pre riadenie rôznych vykurovacích systémov, oddelené riadiace funkcie môžu byť rôzne aktivované alebo deaktivované, čo umožňuje veľmi dobrú adaptáciu regulátora pre špecifické vykurovacie systémy a požiadavky užívateľov
  • IVAR.IHCC4 umožňuje riadenie jedného zmiešavaného okruhu a jedného priameho vykurovacieho okruhu, regulátor neumožňuje riadenie ohrevu TV
  • IVAR.IHCC5 umožňuje riadenie jedného zmiešavaného okruhu, regulátor umožňuje riadenie ohrevu TV
Obj. kód Cena bez DPH
24000IVAR.IHCC4Ekvitermická regulácia - ekvitermický regulátor -1325,51 €
25000IVAR.IHCC5#N/A1331,63 €
navod-ihcc5.pdf (PDF  987 kB)