Elektronické obehové čerpadlo DAB.EVOSTA

  • Qmax 3,3 m3/hod
  • Hmax 6,9 m
  • jednofázové elektronické obehové čerpadlá v súlade s Európskou smernicou ErP 2009/125/ES
  • stavebné dĺžky 130 mm pre zmiešavacie zostavy IVAR.UNIMIX, DUAL a DUAL-MIX
  • stavebné dĺžky 180 mm pre kotlové zostavy (viď kapitola 6)
  • nízka spotreba el. energie (min. 5 W)
Obj. kód Typ Názov Balenie Cena bez DPH
60161174DAB.EVOSTA 40-70/130Elektronické obehové čerpadlo - 6/4" *AD*1
143,00 €
95,00 €
60161177DAB.EVOSTA 40-70/180Elektronické obehové čerpadlo - 6/4" *AD*1
143,00 €
95,00 €