Elektronický termostat IVAR.ASKO STAT RAKE 712

  • elektronický termostat s nastaviteľnou teplotnou diferenciou
  • používa sa ako náhrada elektromechanických termostatov tam, kde je požadovaná presná tolerancia alebo nastaviteľná teplotná diferencia
  • pre použitie v ohrievačoch vody, akumulačných nádobách a ďalších zariadeniach pre vykurovanie, vetranie a klimatizáciu
  • určený k inštalácií do jímky
  • pokiaľ je dosiahnutá menovitá teplota, dôjde k aktivácií relé
  • nastavenie teploty nie je citlivé na zmeny teploty okolia (max. ± 1K)
  • jednopólové relé s prepínacím kontaktom
  • časový faktor podľa DIN 3440
  • stupeň krytia IP54
Obj. kód Typ Názov Balenie Cena bez DPH
IVA011-6021IVAR.ASKO STAT RAKE 712.0020MElektronický termostat - 30° C až 90° C, jímka 100mm1196,00 €