EUROPRO HIGH FLOW

Samonasávacie vysoko výkonné čerpadlá so vstavaným vel'kokapacitným predfiltrom. 2 alebo 4 pólový motor, ktorý je úplne izolovaný vd'aka mechanickej upchávke od vody. Extrémne tiché a vysoko spol'ahlivé čerpadlá pre cirkuláciu a filtáciu vel'kých bazénov a filtračných systémov. Vd'aka mechanickej upchávke z materiálu AISI 316 zároveň vhodnej pre konkrétne aplikácie, ktroré vyžadujú čerpanie morskej vody. Telo predfiltra, teleso čerpadla a telo veka sú vyrobené z polypropylénu vystuženého skleným vláknom, odolné proti chémii obsiahnutej v plaveckých bazénoch. Koš predfiltra je vyrobený zo zinku. Veko predfiltra je z priehl'adného polykarbonátu so štyrmi šraubami pre l'ahší prístup. Uzavretý asynchrónny motor s vonkajšou ventiláciou s 2 alebo 4 pólmi v závislosti na modeli, so širokým rozsahom výkonu 3-15 HP.
  • Svorkovnica s triedou ochrany IP55.
  • Prevádzkový rozsah: až 190 m3/h s výtlačnou výškou až do 22 m
  • Rozsah teploty kvapaliny: do 40 °C
  • Čerpaná kvapalina: čistá alebo miene znečistená i trochu agresívna voda alebo voda reagujúca s procesom elektrolýzy chlóru.
  • Maximálna okolitá teplota: 40 °C
  • Inštalácia v horizontálnej polohe
  • Zvláštne vyhotovenie na vyžiadanie: iné frekvencie a napätie

Obj. kód Cena bez DPH
60164686DAB.EUROPROEUROPRO 350 T Bazénové čerpadlo1 523,00 €
60164687DAB.EUROPROEUROPRO 400 T Bazénové čerpadlo1 557,00 €
60164688DAB.EUROPROEUROPRO 550 T Bazénové čerpadlo1 741,00 €
60164696DAB.EUROPROEUROPRO 550 T - BR Bazénové čerpadlo2 226,00 €
60164689DAB.EUROPROEUROPRO 750 T Bazénové čerpadlo2 360,00 €
60164697DAB.EUROPROEUROPRO 750 T - BR Bazénové čerpadlo2 800,00 €
60169139DAB.EUROPROEUROPRO 1000 T Bazénové čerpadlo2 572,00 €
60164698DAB.EUROPROEUROPRO 1000 T - BR Bazénové čerpadlo2 853,00 €
60169145DAB.EUROPROEUROPRO 1000 T - BR Bazénové čerpadlo3 024,00 €
60164691DAB.EUROPROEUROPRO 1250 T Bazénové čerpadlo2 887,00 €
60169140DAB.EUROPROEUROPRO 1250 T Bazénové čerpadlo3 059,00 €
60169142DAB.EUROPROEUROPRO 1500 T Bazénové čerpadlo3 096,00 €