Fancoily Silence EGWW

Fancoil SILENCE IVAR.EGWW

  • nástenné vyhotovenie
  • dvojtrubkové vyhotovenie
  • vvýkonný tepelný výmenník
  • odvzdušňovací ventil
  • vzduchový filter
  • diaľkové ovládanie a riadiaca elektronika
  • stavový displej priamo na jednotke
Obj. kód Typ Názov Cena bez DPH
I07009570IVAR.EGWWFancoil Silence - dvojtrubkové vyhotovenie - IVAR.EGWW 07456,00 €
I07009575IVAR.EGWWFancoil Silence - dvojtrubkové vyhotovenie - IVAR.EGWW 10501,00 €
I07009580IVAR.EGWWFancoil Silence - dvojtrubkové vyhotovenie - IVAR.EGWW 13632,00 €
I07009585IVAR.EGWWFancoil Silence - dvojtrubkové vyhotovenie - IVAR.EGWW 15660,00 €