VODA - Bezpečnostní listy

Boiler Cleaner D. E. (PDF 204 kB)
Prípravok určený na odstraňovanie vodného kameňa zo zariadení a výmenníkov z medi a ocele.
Boiler Cleaner D.P. (PDF 178 kB)
Nepenivý prípravok na odstraňovanie vodného kameňa a mastných usadenín zo zariadení a výmenníkov z medi a ocele.
Boiler Cleaner E (PDF 184 kB)
Prípravok určený na odstraňovanie vodného kameňa zo zariadení a výmenníkov z medi a ocele.
Boiler Cleaner ECO (PDF 240 kB)
Ekologicky nezávadná kvapalina pre intenzívne odstraňovanie vápenatých usadenín vo vykurovacích a chladiacich systémoch a tepelných výmenníkoch.
Boiler Cleaner L.Z. (PDF 214 kB)
Roztok na odstránenie vodného kameňa v tepelných zariadeniach a výmenníkoch z ocele, nerez ocele, hliníka, mosadze, cínu, ľahkých zliatin a zinku.
Boiler Cleaner N (PDF 158 kB)
Prípravok na neutralizáciu zvyškových kyselín z preplachovacích prípravkov.
Boiler Cleaner P (PDF 164 kB)
Prášok na prípravu čistiaceho roztoku pre odstraňovanie usadenín vodného kameňa z tepelných výmenníkov vyrobených z nerez ocele, hliníka, cínu a ľahkých zliatin.
Boiler Cleaner P.Z. (PDF 159 kB)
Prášok na prípravu čistiaceho roztoku pre odstraňovanie usadenín vodného kameňa z tepelných výmenníkov (s obsahom inhibítorov korózie a so zníženým vyvíjaním plynov) vyrobených z medi - ocele - nerezovej ocele - hliníka - mosadze - cínu - ľahkých zliatin - zinku (obsahuje špeciálny inhibítor pre zinok)
NEUTRALIZATOR (PDF 130 kB)
IVAR.THERMOL (PDF 134 kB)
Nemrznúca netoxická kvapalina určená pre vykurovacie zariadenia, na bázi propylénglykolu - bez inhibítora
Gelphos P (PDF 148 kB)
Práškový prípravok proti korózii a tvorbe vodného kameňa určený k ochrane kotlov ÚK, vodných armatúr a ďalších zariadení pre prípravu a dodávku vody.
Gelphos K (PDF 146 kB)
Kryštalický prípravok proti korózii a tvorbe inkrustácií určený na ochranu potrubí, vodných armatúr a ďalších zariadení pre prípravu a dodávku vody
Gelphos Rapid (PDF 147 kB)
Prípravok s antibakteriálnymi účinkami pôsobiace proti korózii a tvorbe vodného kameňa v kotloch ÚK, vodných armatúrach a ďalších zariadeniach pre prípravu a dodávku vody.
Poly A.P. (PDF 157 kB)
Prípravok obsahujúci ochranné činidlo a mastné polyamíny zabraňujúci korózii
GHC DESINFIK (PDF 223 kB)
Dezinfekčný prípravok s chlórnanu sodného - vodný roztok chlórnanu sodného
GHC DESINFIK STABIL (PDF 234 kB)
Dezinfekčný prípravok s chlórnanu sodného - stabilizovaný vodný roztok chlórnanu sodného
Regeneračná soľ pre zmäkčovače (PDF 142 kB)
Tabletovaná špeciálna překrystalizovaná soľ s veľmi vysokou čistotou vhodná pre regeneráciu náplne zmäkčovacích zariadení
Gel Print (PDF 163 kB)
Tekutý prípravok určený na čistenie odpadov, záchodov a umývadiel.
GEL ANTISCALANT R.O.2 (PDF 152 kB)
Tekutý prípravok určený na čistenie odpadov, záchodov a umývadiel.
SISEAL (PDF 222 kB)