Gul'ový uzáver plynu G2 - s integrovanou tlakovou zátkou IVAR.G24, IVAR.G24-R, IVAR.KP1, IVAR.KP2

  • PN 5, T = -20 °C až +60 °C
  • IVAR.G24 - uzáver pre meranie prevádzkového pretlaku v rozvode plynu a skúšku tesnosti systému podľa STN EN 1775 a TPP 704 01
  • IVAR.G24-R - rohové vyhotovenie pre dopojenie plynomerov, prevlečná matica
  • IVAR.KP1000 - merací nástavec vrátane závitovej rýchlospojky 1/4“
  • IVAR.KP2000 - rýchlospojka závitová 1/4”
  • IVAR.KP2001 - merací nástavec - rýchlospojka pre meracie prístroje TESTO
  • IVAR.KP4000 - merací nástavec - rýchlospojka pre meracie prístroje SEITRON

EN 331

Poznámka: k demontáži tlakovej zátky, montáži meracieho nástavca a pripojenie meracieho prístroja nie je treba odbornú spôsobilosť, k montáži a opravám podľa vyhlášky 21/1979 zb. v platnom znení, pretože operácia nie je spojená s únikom plynu.

Obj. kód Cena bez DPH
G243010000IVAR.G24Guľový uzáver plynu G2 s integrovanou tlakovou zátkou - guľový uzáver - 3/4144,90 €
G243010100IVAR.G24Guľový uzáver plynu G2 s integrovanou tlakovou zátkou - guľový uzáver - 1145,41 €
G2431101000,00 €
G2431102000,00 €
G2430B01000,00 €
G2430B02000,00 €
G2431B02000,00 €
G2431B0300IVAR.G24-RKulový uzávěr plynu s integrovanou tlakovou zátkou - 5/4" x 1" - rohový155,10 €