Gul'ový uzáver plynu G24 - s integrovanou tlakovou zátkou IVAR.G24, IVAR.G24-R, IVAR.G24-RR, IVAR.G24-M, IVAR.G24-MR, IVAR.G24-MRR

  • PN 5, T = -20 °C až +60 °C
  • guľový uzáver s integrovanou tlakovou zátkou pre meranie prevádzkového pretlaku v rozvode plynu a skúšku tesnosti systému podľa STN EN 1775/2008 a TPG 704 01
  • bezpečnostný systém TECOBLOCK® proti náhodnému otvoreniu
  • typové označenie M – guľový uzáver s prevlečnou maticou
  • materiál mosadz

Poznámka: k demontáži tlakovej zátky, montáži meracieho nástavca a pripojenie meracieho prístroja nie je potrebná odborná spôsobilosť na montáž  a opravám podľa vyhlášky 508/2009 Z. z.. V platnom znení, pretože operácia nie je spojená s únikom plynu.

Obj. kód Typ Názov Balenie Cena bez DPH
G243010000IVAR.G24Guľový uzáver plynu G24 - s integrovanou tlakovou zátkou - 3/4", priamy144,90 €
G243010100IVAR.G24Guľový uzáver plynu G24 - s integrovanou tlakovou zátkou - 1", priamy145,40 €
G243110100IVAR.G24-RGuľový uzáver plynu G24 - s integrovanou tlakovou zátkou - 1", rohový mimo osi152,00 €
G243110200IVAR.G24-RGuľový uzáver plynu G24 - s integrovanou tlakovou zátkou - 1", rohový v osi145,00 €
G2430B0100IVAR.G24-MGuľový uzáver plynu G24 - s integrovanou tlakovou zátkou - 5/4"x3/4", priamy154,00 €
G2430B0200IVAR.G24-MGuľový uzáver plynu G24 - s integrovanou tlakovou zátkou - 5/4"x1", priamy155,00 €
G2431B0200IVAR.G24-MRGuľový uzáver plynu G24 - s integrovanou tlakovou zátkou - 5/4"x1", rohový mimo osi161,00 €
G2431B0300IVAR.G24-MRGuľový uzáver plynu G24 - s integrovanou tlakovou zátkou - 5/4"x1", rohový v osi155,00 €