Guľové ventily na vodu

Gul'ový uzáver voda PERFECTA typu FIV.8363

 • 1/2” až 6/4” - PN 25, 2” - PN 16, 2”1/2 až 4” - PN 10, T = -20 °C až +120 °C
 • materiál niklovaná mosadz OT 58
 • vnútorný – vnútorný závit FF, vyhotovenie páčka
 • ATEST na pitnú vodu (RÚVZ Poprad)
Obj. kód Cena
8363R004FIV.8363Kulový uzávěr voda PERFECTA - 1/2" FF páčka36/1444,01 €
8363R005FIV.8363Kulový uzávěr voda PERFECTA - 3/4" FF páčka24/965,50 €
8363R006FIV.8363Kulový uzávěr voda PERFECTA - 1" FF páčka12/489,40 €
8363R007FIV.8363Kulový uzávěr voda PERFECTA - 5/4" FF páčka8/3214,40 €
8363R008FIV.8363Kulový uzávěr voda PERFECTA - 6/4" FF páčka4/1622,60 €
8363R009FIV.8363Kulový uzávěr voda PERFECTA - 2" FF páčka4/1633,00 €
8363R010FIV.8363Kulový uzávěr voda PERFECTA - 2"1/2 FF páčka1/1084,00 €
8363R011FIV.8363Kulový uzávěr voda PERFECTA - 3" FF páčka1/8116,00 €
8363R012FIV.8363Kulový uzávěr voda PERFECTA - 4" FF páčka1/3264,00 €

Gul'ový uzáver voda PERFECTA typu FIV.8366

 • PN 25, T = -20 °C až +120 °C
 • materiál niklovaná mosadz OT 58
 • vnútorný – vnútorný závit FF, vyhotovenie motýľ
 • ATEST na pitnú vodu (RÚVZ Poprad)
Obj. kód Cena
8366R004FIV.8366Kulový uzávěr voda PERFECTA - 1/2" FF motýl36/1444,01 €
8366R005FIV.8366Kulový uzávěr voda PERFECTA - 3/4" FF motýl24/965,50 €
8366R006FIV.8366Kulový uzávěr voda PERFECTA - 1" FF motýl12/489,40 €
8366R007FIV.8366Kulový uzávěr voda PERFECTA - 5/4" FF motýl8/3214,40 €

Gul'ový uzáver voda PERFECTA typu FIV.8364

 • 1/2” až 6/4” - PN 25, 2” - PN 16, T = -20 °C až +120 °C
 • materiál niklovaná mosadz OT 58
 • vnútorný – vonkajší závit FM, vyhotovenie páčka
 • ATEST na pitnú vodu (RÚVZ Poprad)
Obj. kód Cena
8364R004FIV.8364Kulový uzávěr voda PERFECTA - 1/2" MF páčka36/1444,33 €
8364R005FIV.8364Kulový uzávěr voda PERFECTA - 3/4" MF páčka24/965,90 €
8364R006FIV.8364Kulový uzávěr voda PERFECTA - 1" MF páčka12/489,90 €
8364R007FIV.8364Kulový uzávěr voda PERFECTA - 5/4" MF páčka8/3215,10 €
8364R008FIV.8364Kulový uzávěr voda PERFECTA - 6/4" MF páčka4/1623,30 €
8364R009FIV.8364Kulový uzávěr voda PERFECTA - 2" MF páčka4/1636,00 €

Gul'ový uzáver voda PERFECTA typu FIV.8367

 • PN 25, T = -20 °C až +120 °C
 • materiál niklovaná mosadz OT 58
 • vonkajší - vnútorný závit MF, vyhotovenie motýľ
 • ATEST na pitnú vodu (RÚVZ Poprad)
Obj. kód Cena
8367R004FIV.8367Kulový uzávěr voda PERFECTA - 1/2" MF motýl36/1444,50 €
8367R005FIV.8367Kulový uzávěr voda PERFECTA - 3/4" MF motýl24/965,99 €
8367R006FIV.8367Kulový uzávěr voda PERFECTA - 1" MF motýl12/4810,10 €
8367R007FIV.8367Kulový uzávěr voda PERFECTA - 5/4" MF motýl8/3215,10 €

Gul'ový uzáver voda so šróbením PERFECTA typu FIV.8373 R

 • PN 25, T = -20 °C až +120 °C
 • materiál niklovaná mosadz OT 58
 • vnútorný - šróbenie, vyhotovenie motýľ
 • ATEST na pitnú vodu (RÚVZ Poprad)
Obj. kód Cena
8373R004FIV.8373 RKulový uzávěr voda se šroubením PERFECTA - 1/2" motýl36/1447,70 €
8373R005FIV.8373 RKulový uzávěr voda se šroubením PERFECTA - 3/4" motýl24/9610,50 €
8373R006FIV.8373 RKulový uzávěr voda se šroubením PERFECTA - 1" motýl12/4816,80 €
8373R007FIV.8373 RKulový uzávěr voda se šroubením PERFECTA - 5/4" motýl8/3225,00 €

Gul'ový uzáver voda EVOLUTION typu FIV.80001

 • 1/4” až 3/4” - PN 40, 1” - PN 30, 5/4” - PN 25, 6/4” až 2” - PN 20, T = -20 °C až +120 °C
 • materiál niklovaná mosadz OT 58
 • vnútorný – vnútorný závit FF, vyhotovenie páčka, obojstranne predĺžený závit, plnoprietokový
 • ATEST na pitnú vodu (TSÚ Piešťany)
Obj. kód Cena
80001014FIV.80001Kulový uzávěr voda EVOLUTION - 1/4" FF páčka36/1444,49 €
80001038FIV.80001Kulový uzávěr voda EVOLUTION - 3/8" FF páčka36/1444,01 €
80001012FIV.80001Kulový uzávěr voda EVOLUTION - 1/2" FF páčka36/1445,10 €
80001034FIV.80001Kulový uzávěr voda EVOLUTION - 3/4" FF páčka24/967,60 €
80001100FIV.80001Kulový uzávěr voda EVOLUTION - 1" FF páčka12/4813,50 €
80001114FIV.80001Kulový uzávěr voda EVOLUTION - 5/4" FF páčka8/3221,20 €
80001112FIV.80001Kulový uzávěr voda EVOLUTION - 6/4" FF páčka4/1631,00 €
80001200FIV.80001Kulový uzávěr voda EVOLUTION - 2" FF páčka4/1649,50 €

Gul'ový uzáver voda EVOLUTION 80001

 • 1/4” až 3/4” - PN 40, 1” - PN 30, 5/4” - PN 25, T = -20 °C až +120 °C
 • materiál niklovaná mosadz OT 58
 • vnútorný – vnútorný závit FF, vyhotovenie motýľ, obojstranne predĺžený závit, plnoprietokový
 • ATEST na pitnú vodu (TSÚ Piešťany)
Obj. kód Cena
80001015FIV.80001Kulový uzávěr voda EVOLUTION - 1/4" FF motýl36/1444,49 €
80001039FIV.80001Kulový uzávěr voda EVOLUTION - 3/8" FF motýl36/1444,01 €
80001013FIV.80001Kulový uzávěr voda EVOLUTION - 1/2" FF motýl36/1445,10 €
80001035FIV.80001Kulový uzávěr voda EVOLUTION - 3/4" FF motýl24/967,60 €
80001101FIV.80001Kulový uzávěr voda EVOLUTION - 1" FF motýl12/4813,50 €
80001115FIV.80001Kulový uzávěr voda EVOLUTION - 5/4" FF motýl8/3221,20 €

Gul'ový uzáver voda EVOLUTION typu FIV.80004

 • 1/4” až 3/4” - PN 40, 1” - PN 30, 5/4” - PN 25, 6/4” až 2” - PN 20, T = -20 °C až +120 °C
 • materiál niklovaná mosadz OT 58
 • vnútorný – vonkajší závit FM, vyhotovenie páčka, obojstranne predĺžený závit, plnoprietokový
 • ATEST na pitnú vodu (TSÚ Piešťany)
Obj. kód Cena
80004014FIV.80004Kulový uzávěr voda EVOLUTION - 1/4" MF páčka36/1444,71 €
80004038FIV.80004Kulový uzávěr voda EVOLUTION - 3/8" MF páčka36/1444,55 €
80004012FIV.80004Kulový uzávěr voda EVOLUTION - 1/2" MF páčka36/1445,30 €
80004034FIV.80004Kulový uzávěr voda EVOLUTION - 3/4" MF páčka24/968,00 €
80004100FIV.80004Kulový uzávěr voda EVOLUTION - 1" MF páčka12/4814,10 €
80004114FIV.80004Kulový uzávěr voda EVOLUTION - 5/4" MF páčka8/3221,60 €
80004112FIV.80004Kulový uzávěr voda EVOLUTION - 6/4" MF páčka4/1631,50 €
80004200FIV.80004Kulový uzávěr voda EVOLUTION - 2" MF páčka4/1651,50 €

Gul'ový uzáver voda EVOLUTION typu FIV.80004

 • 1/4” až 3/4” - PN 40, 1” - PN 30, 5/4” - PN 25, T = -20 °C až +120 °C
 • materiál niklovaná mosadz OT 58
 • vnútorný – vonkajší závit FM, vyhotovenie motýľ, obojstranne predĺžený závit, plnoprietokový
 • ATEST na pitnú vodu (TSÚ Piešťany)
Obj. kód Cena
80004015FIV.80004Kulový uzávěr voda EVOLUTION - 1/4" MF motýl36/1444,71 €
80004039FIV.80004Kulový uzávěr voda EVOLUTION - 3/8" MF motýl36/1444,55 €
80004013FIV.80004Kulový uzávěr voda EVOLUTION - 1/2" MF motýl36/1445,30 €
80004035FIV.80004Kulový uzávěr voda EVOLUTION - 3/4" MF motýl24/968,00 €
80004101FIV.80004Kulový uzávěr voda EVOLUTION - 1" MF motýl12/4814,10 €
80004115FIV.80004Kulový uzávěr voda EVOLUTION - 5/4" MF motýl8/3221,60 €

Gul'ový uzáver voda s odvodnením FIV.08011

 • 1/2” až 1”- PN 25, 5/4” až 2” - PN 20, T = -20 °C až +80 °C
 • materiál niklovaná mosadz OT 58
 • vnútorný – vnútorný závit FF, vyhotovenie páčka s odvodnením
Obj. kód Cena
08011012FIV.08011Kulový uzávěr voda s odvodněním 1/2" FF20/1209,40 €
08011034FIV.08011Kulový uzávěr voda s odvodněním - 3/4" FF12/7212,60 €
08011100FIV.08011Kulový uzávěr voda s odvodněním - 1" FF12/7218,90 €
08011114FIV.08011Kulový uzávěr voda s odvodněním - 5/4" FF10/6028,00 €
08011112FIV.08011Kulový uzávěr voda s odvodněním - 6/4" FF5/3038,00 €
08011200FIV.08011Kulový uzávěr voda s odvodněním - 2" FF2/1261,00 €
ART.A010IVAR.ZATKAZátka pro kulový uzávěr s odvodněním - 1/4"1/100,55 €
ART.A014IVAR.VENTILEKOdvzdušňovací ventilek pro kulový uzávěr s odvodněním - 1/4"1/101,60 €

Rohový gul'ový uzáver voda séria IVAR.59 a IVAR.59/1

 • PN 16 pri T = +100 °C
 • materiál niklovaná mosadz OT 58
 • 59 vnútorný – vnútorný závit
 • 59/1 vnútorný – vonkajší závit
 • vyhotovenie rohový, motýľ
 • bez silikónu
Obj. kód Cena
370151330IVAR.59Rohový kulový uzávěr voda - 1/2" FF motýl16/649,70 €
370201330IVAR.59Rohový kulový uzávěr voda - 3/4" FF motýl10/4013,80 €
370251330IVAR.59Rohový kulový uzávěr voda - 1" FF motýl8/3222,00 €
370151340IVAR.59/1Rohový kulový uzávěr voda - 1/2" FM motýl16/649,70 €
370201340IVAR.59/1Rohový kulový uzávěr voda - 3/4" FM motýl10/4013,80 €
370251340IVAR.59/1Rohový kulový uzávěr voda - 1" FM motýl6/2422,00 €

Gul'ový uzáver regulačný IVAR.TOP BALL

 • PN 30 pri T = +100 °C, PN 10 pri T = +150 °C
 • možnosť presného nastavenia prietoku podľa stupnice a Kv
 • materiál niklovaná mosadz OT 58
 • bez silikónu
Obj. kód Cena
3701015150IVAR.TOP BALLKulový uzávěr voda TOP BALL - 3/8" FF10/8026,50 €
3701515150IVAR.TOP BALLKulový uzávěr voda TOP BALL - 1/2" FF8/6429,00 €
3702015150IVAR.TOP BALLKulový uzávěr voda TOP BALL - 3/4" FF7/5633,00 €
3702515150IVAR.TOP BALLKulový uzávěr voda TOP BALL - 1" FF6/3642,00 €
3703215150IVAR.TOP BALLKulový uzávěr voda TOP BALL - 5/4" FF6/1251,00 €
3704015150IVAR.TOP BALLKulový uzávěr voda TOP BALL - 6/4" FF4/882,00 €
3705015150IVAR.TOP BALLKulový uzávěr voda TOP BALL - 2" FF2/4101,00 €

Gul'ový uzáver voda IVAR.KK 51

 • PN 10 pri T = +150 °C, PN 30 pri T = +100 °C
 • materiál niklovaná mosadz OT 58
 • vnútorný – vnútorný závit, vyhotovenie páčka
 • bez silikónu
 • vitonové O-krúžky
Obj. kód Cena
5125150014IVAR.KK 51Kulový uzávěr voda - 1/4" FF12/1206,65 €
5125150038IVAR.KK 51Kulový uzávěr voda - 3/8" FF12/1206,65 €
5125150012IVAR.KK 51Kulový uzávěr voda - 1/2" FF12/1208,70 €
5125150034IVAR.KK 51Kulový uzávěr voda - 3/4" FF12/4812,20 €
5125150100IVAR.KK 51Kulový uzávěr voda - 1" FF6/3621,50 €
5125150114IVAR.KK 51Kulový uzávěr voda - 5/4" FF4/2433,00 €
5125150112IVAR.KK 51Kulový uzávěr voda - 6/4" FF2/1645,00 €
5125150200IVAR.KK 51Kulový uzávěr voda - 2" FF2/1271,00 €
5125150212IVAR.KK 51Kulový uzávěr voda - 2"1/2 FF1/3138,00 €
5125150300IVAR.KK 51Kulový uzávěr voda - 3" FF1/2203,00 €
5125150400IVAR.KK 51Kulový uzávěr voda - 4" FF1/1397,00 €

Vypúšťací gul'ový ventil s páčkou IVAR.EURO M, IVAR.EURO N

 • PN 10, T = -10 °C až +90 °C
 • EURO M materiál mosadz OT 58
 • EURO N materiál niklovaná mosadz OT 58
Obj. kód Cena
301010101IVAR.EURO MVypouštěcí kulový kohout s páčkou - 3/8" - mosaz1/1003,90 €
301010102IVAR.EURO MVypouštěcí kulový kohout s páčkou - 1/2" - mosaz1/1003,90 €
301000416IVAR.EURO MVypouštěcí kulový kohout s páčkou - 3/4" - mosaz1/1007,20 €
311100402IVAR.EURO NVypouštěcí kulový kohout s páčkou - 1/2" - niklovaná mosaz1/1005,20 €

Zahradný gul'ový uzáver FIV.08003

 • PN 15, T = 0 °C až +90 °C
 • materiál niklovaná mosadz OT 58, vonkajší závit, vyhotovenie páčka
Obj. kód Cena
08003038FIV.08003Zahradní kulový uzávěr - 3/8" - 3/4"20/806,90 €
08003012FIV.08003Zahradní kulový uzávěr - 1/2" - 3/4"20/806,10 €
08003036FIV.08003Zahradní kulový uzávěr - 3/4" - 1"12/489,70 €
08003106FIV.08003Zahradní kulový uzávěr - 1" - 5/4"8/3212,80 €

Nezámrzný záhradný guľový uzáver IVAR.CIM 34/1

 • PN 15, T = -20 °C až + 90 °C
 • materiál niklovaná mosadz OT 58, vonkajší závit, vyhotovenie páčka
Obj. kód Cena
341012IVAR.CIM 34/1Nezámrzný zahradní kulový uzávěr - 1/2" - 16mm - niklovaná mosaz113,60 €
341034IVAR.CIM 34/1Nezámrzný zahradní kulový uzávěr - 3/4" - 22mm - niklovaná mosaz121,20 €
341100IVAR.CIM 34/1Nezámrzný zahradní kulový uzávěr - 1" - 28mm - niklovaná mosaz134,00 €

Gul'ový uzáver vody s vymenitel'nou gul'ou IVAR.T4

 • PN 40, T = -20 °C až +130 °C
 • možnosť výmeny gule a tesnenia
 • materiál niklovaná mosadz OT 58
Obj. kód Cena
T4040300IVAR.T4Kulový uzávěr voda s vyměnitelnou koulí - 1/2"1/1015,30 €
T4040400IVAR.T4Kulový uzávěr voda s vyměnitelnou koulí - 3/4"1/1020,40 €
T4040500IVAR.T4Kulový uzávěr voda s vyměnitelnou koulí - 1"1/1036,00 €
T4040600IVAR.T4Kulový uzávěr voda s vyměnitelnou koulí - 5/4"1/1053,00 €
T4040700IVAR.T4Kulový uzávěr voda s vyměnitelnou koulí - 6/4"1/1071,00 €
T4040800IVAR.T4Kulový uzávěr voda s vyměnitelnou koulí - 2"1/10127,00 €

Gul'ový uzáver voda s jímkou IVAR.T4J

 • PN 40, T = -20 °C až +130 °C
 • možnosť výmeny gule a tesnenia, jímka M 10 x 1 (pre teplotné čidlá)
 • materiál niklovaná mosadz OT 58
Obj. kód Cena
T40413J0IVAR.T4JKulový uzávěr voda s jímkou - 1/2" F - M 10 x 11/1019,50 €
T40414J0IVAR.T4JKulový uzávěr voda s jímkou - 3/4" F - M 10 x 11/1024,50 €
T40415J0IVAR.T4JKulový uzávěr voda s jímkou - 1" F - M 10 x 11/1041,00 €

Gul'ový uzáver so spätnou klapkou IVAR.BALLSTOP 3230

 • PN 16 pri T = +90 °C
 • guľový uzáver vrátane integrovanej spätnej klapky
 • materiál niklovaná mosadz OT 58, vyhotovenie motýľ 1/2“ až 1“ vyhotovenie páčka 5/4“ až 2“
Obj. kód Cena
323040IVAR.BALLSTOP 3230Kulový uzávěr se zpětnou klapkou - 1/2" motýl10/1017,50 €
323050IVAR.BALLSTOP 3230Kulový uzávěr se zpětnou klapkou - 3/4" motýl10/1022,50 €
323060IVAR.BALLSTOP 3230Kulový uzávěr se zpětnou klapkou - 1" motýl4/434,00 €
323070IVAR.BALLSTOP 3230Kulový uzávěr se zpětnou klapkou - 5/4" páčka4/454,00 €
323080IVAR.BALLSTOP 3230Kulový uzávěr se zpětnou klapkou - 6/4" páčka2/295,00 €
323090IVAR.BALLSTOP 3230Kulový uzávěr se zpětnou klapkou - 2" páčka1138,00 €

Šupátko IVAR.08016

 • PN 16, T = +80 °C
 • vnútorný - vnútorný závit
 • materiál mosadz OT 58
Obj. kód Cena
08016012IVAR.08016Šoupátko - 1/2"1/206,80 €
08016034IVAR.08016Šoupátko - 3/4"1/209,40 €
08016100IVAR.08016Šoupátko - 1"1/2013,00 €
08016114IVAR.08016Šoupátko - 5/4"1/1018,60 €
08016112IVAR.08016Šoupátko - 6/4"1/1025,00 €
08016200IVAR.08016Šoupátko - 2"1/537,00 €
08016212IVAR.08016Šoupátko - 2"1/2163,00 €
08016300IVAR.08016Šoupátko - 3"168,00 €
08016400IVAR.08016Šoupátko - 4"1120,00 €