Vážení obchodní priatelia,
radi by sme Vás informovali o nefunkčnosti nášho servisného portálu v dobe 23.2. od 17h do 25.2., s možnými výpadkami v dobe 26. a 27.2.  Ďakujeme za pochopenie.
Ing. Semir Boughattas a kolektív IVAR CS spol. s r.o.

 

X

História

Mercedes

odbyt
V roku 2009 sa spoločnosť IVAR CS podarilo po niekoľkoročnom úsilí konečne na 100 % rozbehnúť systém domových rozvodov plynu viacvrstvovými trubkami Alpex-gas, a to ako 1. spoločnosti v Českej republike. V súvislosti s tým sa rozbehla séria školení po celej ČR v spolupráci s ČSTZ.

Naďalej sa rozrastal ale i ďalší sortiment a rozsah služieb našim zákazníkom, napr. nové produkty v sortimente IVAR TT, rozšírenie vozového parku (MERCEDES, VW CRAFTER), posilnenie radu obchodných zástupcov a technických manažérov.

Koncom roku 2009 sa začalo budovať nové školiace stredisko. Kvôli nemu došlo i k niekoľkým stavebným úpravám v našom obchodnom oddelení.

Tento rok so sebou však priniesol i niektoré negatívne stránky, z dôvodu kríze sme boli nútení zatvoriť našu pobočku na Ukrajine.

areál

logo
V roku 2008 sa spoločnosť IVAR CS rozšírila o nové stredisko IVAR TT (tepelná technika), ktoré sa zameriava na distribúciu, predaj a technickú podporu čerpacej techniky DAB, solárnych systémov IVAR SOLAR, klimatizácií a tepelných čerpadiel a spadá sem tiež filtrácia a úprava vody GEL. Pre toto stredisko spoločnosť IVAR CS s.r.o. vyčlenila niekoľko obchodných zástupcov a technických manažérov, na ktorých sa môžete kedykoľvek obrátiť. V súčasnej dobe má spoločnosť IVAR CS vrátane IVAR TT okolo 50 pracovníkov a desiatky externých spolupracovníkov a firiem.
V roku 2007 mala spoločnosť IVAR CS spol. s r.o. cca 40 zamestnancov, spolupracuje s viac než 20 zahraničnými dodávateľmi a rozšírila predaj nie len po celej Českej republike, ale tiež na Slovensku, Ukrajine a v Maďarsku. Ďalej rozvíja úroveň technickej dokumentácie a podpory, ponúka projektantom software pre výpočet podlahového vykurovania, rozvody vody i dimenzovanie vykurovacích zostáv a vykonáva veľa školení pre celú oblasť ponúkaného sortimentu.
V roku 2006 bol areál spoločnosti IVAR CS spol. s r. o. v Podhořanoch rozšírený o novú skladovú halu s rozlohou 920 m2, čo významne rozšírilo kapacitu skladových zásob a umožnilo rýchlejšie vykrytie objednávok zákazníkom.
V roku 2004 a 2005 narástol počet zamestnancov na 37, posilnilo sa zázemie firmy a bol kladený dôraz na zkvalitnenie služieb zákazníkom a zaistenie technickej dokumentácie k výrobkom. Vedenie spoločnosti sa rozhodlo rozšíriť sortiment, ktorý IVAR CS ponúka a dodalo na trh nové výrobky z oblasti regulácie vykurovacích systémov a filtrácie vody a samozrejme došlo i na novinky v už zavedených radoch výrobkov. V roku 2005 spoločnosť prešla na nový softwarový systém K2, ktorý do budúcna prispeje k ešte kvalitnejšiemu administratívnemu vybaveniu zakázok.
Pre zlepšenie našich služieb sme v apríli r. 2003 otvorili vlastné servisné stredisko, kde vykonávame záručné i pozáručné opravy čerpadiel väčšiny druhov a typov používaných na českom trhu. Servisné stredisko sa nachádza priamo v areály Podhořany.
V roku 2003 bola skolaudovaná nová moderná administratívna budova.
Spoločnosť IVAR CS spol. s r. o. má 22 zamestnancov, využíva viac ako 3000 m2 vlastnej plochy, z toho 2000 m2 zateplených skladových priestorov a 6000 m2 spevnených vonkajších manipulačných plôch.
Počet zamestnancov vzrástol až na 16 a tento počet bol udržaný až do prvej polovice roka 2000. V druhej polovici roka bola začatá výstavba vzorkovne a odbytu v centrálnych skladoch a počet zamestnancov vzrástol na 20. Firma IVAR CS zmenila systém svojej riadiacej práce a prešla z veľkoobchodu na obchodné a technické zastúpenie zahraničných firiem. V dnešnej dobe zastupuje na českom a slovenskom trhu 9 talianskych, 1 nemeckú a 1 francúzsku firmu. Podstatne sa zlepšila úroveň technickej vybavenosti firmy a technickej informovanosti odberateľov.
V roku 1995 sa firma stala členom „Asociace odborných velkoobchodů“ z odboru voda, kúrenie, plyn a tým sa dostala medzi informačnú sieť najlepších predajcov na českom a slovenskom trhu. Toto zapojenie v Asociácií rapídne navýšilo predaj dovážaného tovaru a samozrejme sa zvýšil i počet zamestnancov na 14. Firma IVAR CS neustále rozširovala sortiment tovaru predávaného na českom trhu a zároveň zastupovala väčší počet zahraničných dodávateľov. Sortiment rozšírila hlavne o klimatizáciu, zásobníky TÚV a systém podlahového vykurovania.
Už v roku 1994 sa firma stala jedným z najväčších veľkoobchodov v odbore voda, kúrenie, plyn. Odborné riadenie firmy a spolupráca všetkých zamestnancov (v roku 1994 mala firma 8 zamestnancov) zaistila dosiahnutie hlavného cieľa - zabezpečovať kvalitné a rýchle služby.
Počas nasledujúceho roka a pol firma IVAR CS spolupracovala s väčšími obchodnými spoločnosťami a odbornými montážnymi firmami a vďaka rastúcemu dopytu sa začala rozvíjať a rozširovať - vybudovala sklad tovaru, začalo sa rozvíjať i technické oddelenie.
Firma IVAR CS spol. s r. o. vznikla v roku 1992 na základe veľkého záujmu o moderné kúrenárske výrobky, ktoré boli v danej dobe nedostatkovým tovarom na českom trhu. Marketingové oddelenie od začiatku skúmalo prostredníctvom odborných časopisov, výstav, atď. dopyt na českom a slovenskom trhu.