Inštalačná krabica ALPEX-GAS IVAR.IKAG

  • doporučené použitie v systému ALPEX-GAS
  • inštalačná krabica typ INST 2812, umožňuje umiestnenie všetkých variantov lisovacích tvaroviek IVAR.PRESS-GAS
  • plynotesná chránička zatmelená prípravkom IVAR.BUTYPLAST 5 N

Poznámka: pre prípad vetvenia plynovodu pod úrovňou terénu pomocou T-kusu IVAR.PRESS-GAS je nutné tvarovku uložiť do vhodnej plastovej krabice (napr. typ INST 2812), kde bude možné butylkaučukovým tmelom plynotesne zatmeliť prestup chráničky do inštalačnej krabice, aby prípadný únik plynu mohol byť detekovaný podľa vyššie popísaných zásad.

Doporučené použitie podľa PTN 704 05

Obj. kód Typ Názov Balenie Cena bez DPH
IVAGIK2812IVAR.IKAGInštalačná krabica ALPEX-GAS - 180x145x85mm17,00 €