Inštalačná krabica ALPEX-GAS IVAR.IKAG

  • určené pre použitie v systéme ALPEX-GAS- inštalačná krabica typ INST 2812, rozmer 180 x 145 x 85 mm umožňuje umiestnenie všetkých variantov T-kusov IVAR.PRESS, vrátane rozmeru 32 mm
  • chránička zatmelená prípravkom BUTYPLAST 5 N

Poznámka: pre prípad vetvenia plynovodu pod úrovňou terénu pomocou T-kusu IVAR.PRESS je nutné tvarovku uložiť do vhodnej plastovej krabice (napr. typ INSET 2812), kde bude možné butylkaučukovým tmelom plynotesne zatmeliť prestup chráničky do inštalačnej krabice, aby prípadný únik plynu mohol byť detekovaný podľa vyššie popísaných zásad. Určené pre použitie podľa PTN 704 05.

Obj. kód Cena bez DPH
IVAGIK2812IVAR.IKAGInštalačná krabica Alpex-Gas - instalačná krabica - 180x145x8516,02 €