Inštalačný box IVAR.C-STEEL k napojeniu vykurovacích telies typu VK KOMPAKT a typu M IVAR.IVC99

  • inštalačný box IVAR.C-STEEL – d x d
  • PN 16 bar, T = - 20 °C až +85 °C – max. +120 °C (izolácia max. +90 °C)
  • materiál potrubia: uhlíková oceľ č. 1.0034 podľa EN 10305
  • materiál izolácie: penový polyetylén s povrchovou ochranou (PE tkanina), hrúbka steny 13 mm
  • rozostupy trubiek: výšková 220 mm, šírková 50 mm
  • kompaktný inštalačný box pre potrubný systém IVAR.PRESS FITTING umožňuje jednoduché a rýchle napojenie vykurovacieho telesa zo zvislej stavebnej konštrukcie (rohové dopojenie) vo fáze hrubej stavby
  • rozširuje komplexnosť použitia inštalačného systému IVAR.PRESS FITTING o možnosť dopojenia vykurovacích telies s rohovým pripojením typu VK a M
  • zásadným spôsobom zjednodušuje a urýchľuje praktickú stránku dopojenia rohových armatúr vykurovacích telies s hľadiska montážnych činností
  • integrovaná izolačná trubica s povrchovou úpravou chráni potrubie v stavebnej konštrukcii, znižuje tepelné straty, kompenzuje diaľkovú rozťažnosť rozvodu a farebným rozlíšením prívodnej a vratnej vody eliminuje nesprávne (opačné) pripojenie vykurovacieho média
  • umožňuje tlakovú skúšku potrubného systému bez montáže vykurovacích telies
Obj. kód Cena bez DPH
IVC99.1515IVAR.IVC99Instalačný box IVAR.C-STEEL k napojeniu vykurovacích telies typu VK KOMPAKT a typu M - d x d - pr. 11/115,51 €