KIT FLEX - priamy guľový uzáver - s protipožiarnou armatúrou Firebag a flexigas hadicou IVAR.KITG2T1 FLEX

Podľa STN EN 14 800

Obj. kód Cena bez DPH
KITG2T1FF200IVAR.KITG2T1 FLEXKIT FLEX - priamy guľový uzáver s protipožiarnou armatúrou Firebag a Flexigas hadica - hadica 1/2 FF160,20 €
KITG2T1FF300IVAR.KITG2T1 FLEXKIT FLEX - priamy guľový uzáver s protipožiarnou armatúrou Firebag a Flexigas hadica - hadica 1/2 FF164,29 €
KITG2T1FF500IVAR.KITG2T1 FLEXKIT FLEX - priamy guľový uzáver s protipožiarnou armatúrou Firebag a Flexigas hadica - hadica 1/2 FF173,47 €
KITG2T1FF600IVAR.KITG2T1 FLEXKIT FLEX - priamy guľový uzáver s protipožiarnou armatúrou Firebag a Flexigas hadica - hadica 1/2 FF181,63 €
KITG2T1FM200IVAR.KITG2T1 FLEXKIT FLEX - priamy guľový uzáver s protipožiarnou armatúrou Firebag a Flexigas hadica - hadica 1/2 FM160,20 €
KITG2T1FM300IVAR.KITG2T1 FLEXKIT FLEX - priamy guľový uzáver s protipožiarnou armatúrou Firebag a Flexigas hadica - hadica 1/2 FM164,29 €
KITG2T1FM500IVAR.KITG2T1 FLEXKIT FLEX - priamy guľový uzáver s protipožiarnou armatúrou Firebag a Flexigas hadica - hadica 1/2 FM173,47 €