Bytové stanice IVAR

Kompaktná bytová stanica - pre vysokoteplotný vykurovací systém IVAR.SAT-H

 • PN 10, T = + 88 °C
 • rozsah nastavenia termostatického zmiešavacieho ventilu +36 °C až + 50 °C
 • merač studenej vody Qn 1,5 m3/h
 • merač tepla Qn 1,5 m3/h
 • napájanie elektrotermickej hlavice a pohonu prepínacieho ventilu 230 V
 • IVAR.SAT-H je základný modul bytovej stanice, ktorý kombinuje výhodu nezávislého riadenia vykurovania a prípravy TV, vyznačuje sa ľahkou inštaláciou a kompaktnými rozmermi. IVAR.SAT-H má 3 vstupné a 4 výstupné pripojenia: vstup a spiatočku primárneho okruhu, vstup a spiatočku vykurovania, prívod studenej vody, výstup studenej a teplej vody.

Podrobnosti

Obj. kód Typ Názov Balenie Cena bez DPH
KIT506699HIVAR.SAT-HKompaktná bytová stanica - vysokoteplotný vykurovací systém, bez skrine11 764,00 €
KIT506699HPIVAR.SAT-HKompaktná bytová stanica - vysokoteplotný vykurovací systém, podomietková skriňa11 947,00 €
KIT506699HNIVAR.SAT-HKompaktná bytová stanica - vysokoteplotný vykurovací systém, nadomietková skriňa11 959,00 €

Kompaktná bytová stanica - pre vysokoteplotný vykurovací systém s cirkuláciou teplej vody IVAR.SAT-HR

 • PN 10, T = + 88 °C
 • rozsah nastavenia termostatického zmiešavacieho ventilu +36 °C až + 50 °C
 • merač studenej vody Qn 1,5 m3/h
 • merač tepla Qn 1,5 m3/h
 • napájanie elektrotermickej hlavice a pohonu prepínacieho ventilu 230 V
 • IVAR.SAT-HR je bytová stanica, ktorá kombinuje všetky charakteristiky IVAR.SAT-H s ďalším okruhom cirkulácie TV. IVAR.SAT-HR má 4 vstupné a 4 výstupné pripojenia: vstup a spiatočku primárneho okruhu, vstup a spiatočku vykurovania, prívod studenej vody, výstup studenej vody, výstup teplej vody a spiatočku cirkulácie TV.

Podrobnosti

Obj. kód Typ Názov Balenie Cena bez DPH
KIT506699HRIVAR.SAT-HRKompaktná bytová stanica - vysokoteplotný vykurovací systém, cirkulácia TV, bez skrine12 205,00 €
KIT506699HRPIVAR.SAT-HRKompaktná bytová stanica - pre vysokoteplotný vykurovací systém s cirkuláciou teplej vody - skriňa P12 388,00 €
KIT506699HRNIVAR.SAT-HRKompaktná bytová stanica - pre vysokoteplotný vykurovací systém s cirkuláciou teplej vody - skriňa N12 400,00 €

Kompaktná bytová stanica - pre nízkoteplotný vykurovací systém IVAR.SAT-L

 • PN 10, T = + 88 °C
 • rozsah nastavenia termostatického zmiešavacieho ventilu +36 °C až + 50 °C
 • merač studenej vody Qn 1,5 m3/h
 • merač tepla Qn 1,5 m3/h
 • napájanie elektrotermickej hlavice a pohonu prepínacieho ventilu 230 V
 • IVAR.SAT-L je bytová stanica osadená 3cestným zmiešavacím ventilom a obehovým čerpadlom, ktoré zásobuje nízkoteplotný vykurovací systém. Ponúka možnosť regulácie na konštantnú teplotu prostredníctvom termostatickej hlavice s oddeleným ponorným čidlom, alebo modulačnú reguláciu prostredníctvom servopohonu a regulátoru. IVAR.SAT-L má 3 vstupné a 4 výstupné pripojenia: vstup a spiatočku primárneho okruhu, vstup a spiatočku vykurovania, prívod studenej vody, výstup studenej a teplej vody.

Podrobnosti

Obj. kód Typ Názov Balenie Cena bez DPH
KIT506699LEIVAR.SAT-LKompaktná bytová stanica - nízkoteplotný systém, bez skrine12 377,00 €
KIT506699LEPIVAR.SAT-LKompaktná bytová stanica - nízkoteplotný systém, podomietková skriňa12 560,00 €
KIT506699LENIVAR.SAT-LKompaktná bytová stanica - nízkoteplotný systém, nadomietková skriňa12 603,00 €

Kompaktná bytová stanica - pre nízkoteplotný vykurovací systém s cirkuláciou teplej vody IVAR.SAT-LR

 • PN 10, T = + 88 °C
 • rozsah nastavenia termostatického zmiešavacieho ventilu +36 °C až + 50 °C
 • merač studenej vody Qn 1,5 m3/h
 • merač tepla Qn 1,5 m3/h
 • napájanie elektrotermickej hlavice a pohonu prepínacieho ventilu 230 V
 • IVAR.SAT-LR je bytová stanica, ktorá kombinuje všetky charakteristiky IVAR.SAT-L s ďalším okruhom cirkulácie TV. IVAR.SAT-LR má 4 vstupné a 4 výstupné pripojenia: vstup a spiatočku primárneho okruhu, vstup a spiatočku vykurovania, prívod studenej vody, výstup studenej vody, výstup teplej vody a spiatočku cirkulácie TV.

Podrobnosti

Obj. kód Typ Názov Balenie Cena bez DPH
KIT506699LREIVAR.SAT-LRKompaktná bytová stanica - nízkoteplotný systém, cirkulácia TV, bez skríne12 796,00 €
KIT506699LREPIVAR.SAT-LRKompaktná bytová stanica - nízkoteplotný systém, cirkulácia TV, podomietková skriňa12 978,00 €
KIT506699LRENIVAR.SAT-LRKompaktná bytová stanica - pre nízkoteplotný vykurovací systém s cirkuláciou teplej vody - skriňa N13 021,00 €

Kompaktná bytová stanica - pre vysoko a nízkoteplotný vykurovací systém IVAR.SAT-HL

 • PN 10, T = + 88 °C
 • rozsah nastavenia termostatického zmiešavacieho ventilu +36 °C až + 50 °C
 • merač studenej vody Qn 1,5 m3/h
 • merač tepla Qn 1,5 m3/h
 • napájanie elektrotermickej hlavice a pohonu prepínacieho ventilu 230 V
 • rovnako ako IVAR.SAT-L je IVAR.SAT-HL je osadená 3cestným zmiešavacím ventilom a obehovým čerpadlom a ponúka možnosť regulácie na konštantnú teplotu prostredníctvom termostatickej hlavice s oddeleným ponorným čidlom alebo modulačnú reguláciu prostredníctvom servopohonu a regulátoru. IVAR.SAT-HL je možné používať v kombinovaných systémoch vykurovania, pretože môže v rovnakej dobe zásobovať vysokoteplotný i nízkoteplotný systém. IVAR.SAT-HL má 4 vstupné a 5 výstupných pripojení: vstup a spiatočku primárneho okruhu, vstup a spiatočku nízkoteplotného okruhu vykurovania, vstup a spiatočku vysokoteplotného okruhu vykurovania, prívod studenej vody, výstup studenej a teplej vody.

Podrobnosti

Obj. kód Typ Názov Balenie Cena bez DPH
KIT506699HLEIVAR.SAT-HLKompaktná bytová stanica - nízkoteplotný/vysokoteplotný systém, bez skríne12 530,00 €
KIT506699HLEPIVAR.SAT-HLKompaktná bytová stanica - nízkoteplotný/vysokoteplotný systém, podomietková skriňa12 761,00 €
KIT506699HLENIVAR.SAT-HLKompaktná bytová stanica - nízkoteplotný/vysokoteplotný systém, nadomietková skriňa12 761,00 €

Kompaktná bytová stanica - pre vysoko a nízkoteplotný vykurovací systém s cirkuláciou teplej vody IVAR.SA-HLR

 • PN 10, T = + 88 °C
 • rozsah nastavenia termostatického zmiešavacieho ventilu +36 °C až + 50 °C
 • merač studenej vody Qn 1,5 m3/h
 • merač tepla Qn 1,5 m3/h
 • napájanie elektrotermickej hlavice a pohonu prepínacieho ventilu 230 V
 • IVAR.SAT-HLR je bytová stanica, ktorá kombinuje všetky charakteristiky IVAR.SAT-HL s ďalším okruhom cirkulácie TV. IVAR.SAT-HLR má 5 vstupných a 5 výstupných pripojení: vstup a spiatočku primárneho okruhu, vstup a spiatočku nízkoteplotného okruhu vykurovania, vstup a spiatočku vysokoteplotného okruhu vykurovania, prívod studenej vody, výstup studenej vody, výstup teplej vody a spiatočku cirkulácie TV.

Podrobnosti

Obj. kód Typ Názov Balenie Cena bez DPH
KIT506699HLREIVAR.SAT-HLRKompaktná bytová stanica - nízkoteplotný/vysokoteplotníý systém, cirkulácia TV, bez skríne12 949,00 €
KIT506699HLREPIVAR.SAT-HLRKompaktná bytová stanica - pre vysoko a nízkoteplotný vykurovací systém - skriňa P -13 179,00 €
KIT506699HLRENIVAR.SAT-HLRKompaktná bytová stanica - pre vysoko a nízkoteplotný vykurovací systém - skriňa N -13 179,00 €

Bytový modul pre prípravu teplej vody - ovládaný elektrickým pohonom IVAR.E-SAT

 • okruh vykurovania PN 4,4 T = + 95 °C
 • okruh teplej vody PN 10, T = + 90 °C
 • rozsah nastavenia termostatického zmiešavacieho ventilu +36 °C až +65 °C
 • určený pre inštaláciu do vysokoteplotných systémov, prepínací ventil ovládaný elektrickým pohonom
 • sada obsahuje: doskový tepelný výmenník, termostatický zmiešavací ventil, elektrický pohon, prepojovacie potrubie, montážnu základňu, 2 ks vyvažovacích ventilov, snímač prietoku a izoláciu
 • pripojovací závit vonkajší 3/4” M
Obj. kód Typ Názov Balenie Cena bez DPH
506703IVAR.E-SATBytový modul pre prípravu teplej vody - ovládaný elektrickým pohonom - TV 10 až 2s1614,00 €

Bytový modul pre prípravu teplej vody - ovládaný termostatckým členom IVAR.M-SAT

 • okruh vykurovania PN 10, T = + 95 °C
 • okruh teplej vody PN 10, T = + 90 °C
 • rozsah nastavenia termostatického zmiešavacieho ventilu +36 °C až +65 °C
 • určený pre inštaláciu do vysokoteplotných systémov, prepínací ventil ovládaný termostatickým členom
 • sada obsahuje: doskový tepelný výmenník, termostatický zmiešavací ventil, termostatický člen, prepojovacie potrubie, montážnu základňu, 2 ks vyvažovacích ventilov, snímač prietoku a izoláciu
 • pripojovací závit vonkajší 3/4” M
Obj. kód Typ Názov Balenie Cena bez DPH
506369IVAR.M-SATBytový modul pre prípravu teplej vody - ovládaný termostatickým členom - TV 2 až 8s1614,00 €