Kontakty - Čerpacia technika

Ing. Tibor Gedai
Obchodno-technický zástupca pre čerpaciu techniku DAB – celé Slovensko
Mobil: + 421 905 574 422
gedai@ivarcs.cz

     


Obchodní zástupcovia

Juraj Jarábek
tel.: +421 918 669 888
jarabek@ivarcs.cz

BA, MA, PK, SC, TT, HC, DS, GA, SE, SI, SA
 

Ing. Dávid Grumel
tel.: +421 918 406 493
david@ivarcs.cz

PO a KE kraj + RK, LM

Tomáš Sobinovský
tel.: +421 907 814 484
sobinovsky@ivarcs.cz

LM,PP,KK,LE,SN,SL,SB,PO,RK
 

Richard Rybár
tel.: +421 917 271 216
richard@ivarcs.cz

NZ, NR, TO, ZM, LV, KA, BS, ZC, ZH, ZV, BB, DT, BR

Július Ugrik
tel.: +421 908 553 666
ugrik@ivarcs.cz

KN, VK, LC, PT, RA, RS
 

Roman Pavlus
tel.: +421 907 814 459
pavlus@ivarcs.cz

PN, MY, NM, TN, IL, BN, PB, PU, PD, PE, ZA, BY, KM, CA, DK, NO, TS, MT, TR

Maroš Pollák
tel.: +421 905 885 737
pollak@ivarcs.cz

RV,GL,KE,MI,SO,TR,VT,HN,SV,SP,SK,BJ,PO

Rozdelenie: (prosím kliknite na okres odkiaľ pochádzate)