Korugovaná rúrka GAS plynotesná chránička IVAR.KOT-GAS

  • požitie pre identifikáciu úniku plynu
  • chráni okolitý priestor pred únikom plynu
  • zvyšuje mechanickú odolnosť rúrky plynovodu

* pri použití spoja pomocou vsuvky IVAR.PRESS-GAS je nutné použiť korugovanú rúrku o dimenziu vyššiu

Doporučené použitie podľa PTN 704 05

Obj. kód Typ Názov Balenie Cena bez DPH
79720236IVAR.KOT-GASKorugovaná rúrka GAS plynotesná chránička - 20 - 50m50/8000,52 €
79726136IVAR.KOT-GASKorugovaná rúrka GAS plynotesná chránička - 26 - 25m25/4001,19 €
79732136IVAR.KOT-GASKorugovaná rúrka GAS plynotesná chránička - 32 - 25m25/4001,62 €
79740136IVAR.KOT-GASKorugovaná rúrka GAS plynotesná chránička - 40 - 25m1/252,70 €