Korugovaná rúrka GAS plynotesná chránička IVAR.KOT-GAS

  • na ochranu plynovodu – zvyšuje mechanickú odolnosť rúrky
  • k identifikácii úniku plynu
  • chráni okolitý priestor pred únikom plynu

* pri použití spoja pomocou vsuvky IVAR.PRESS-GAS je nutné použiť korugovanú rúrku o dimenziu vyššiu

Doporučené použitie podľa PTN 704 05

Obj. kód Cena bez DPH
79720236IVAR.KOT-GASKorugovaná rúrka GAS plynotesná chránička - ochrana plynovodu - 2050/8000,52 €
79726136IVAR.KOT-GASKorugovaná rúrka GAS plynotesná chránička - ochrana plynovodu - 2625/4001,19 €
79732136IVAR.KOT-GASKorugovaná rúrka GAS plynotesná chránička - ochrana plynovodu - 3225/4001,62 €
79740136IVAR.KOT-GASKorugovaná rúrka GAS plynotesná chránička - ochrana plynovodu - 401/252,72 €