Od 13. 6. 2016 bude v platnosti nový cenník CS-TT, ktorý nájdete v sekcii cenníky.