MODUL - pre prípravu teplej vody PAW.FRIWA MEGA, PAW.FRIWA MEGA - C

  • primár PN 3, sekundár PN 10, T = +95 °C
  • kompaktná a plne predmontovaná stanica pre komfortnú a hygienickú prípravu teplej vody, voda sa ohrieva až v momente, keď vznikne požiadavka. Čerstvá teplá a hygienicky čistá voda je stále k dispozícii, bez potreby zásobníka teplej vody. Energia potrebná pre ohrev teplej vody je získavaná v dostatočnom množstve z akumulačnej nádoby, ktorá môže byť ohrievaná rôznymi zdrojmi, ako sú tepelné čerpadlá, solárne systémy, plynové alebo olejové kotle či iné systémy. Nakoľko FRIWA MEGA pracuje s nízkou teplotou prívodu primárneho okruhu je ideálnym riešením v kombinácií so solárnymi a nízkoteplotnými systémami vykurovania. Ponúka rýchle, bezpečné a čisté riešenie.
  • použitie pre 50 až 100 bytových jednotiek
  • maximálny prietok 123 l/min, pri teplote vykurovacej vody +60 °C, teplote TV +45 °C a teplote SV +10 °C
  • prietok v kaskáde do 264 l/min, pri teplote vykurovacej vody +60 °C, teplote TV +45 °C a teplote SV +10 °C

Do 264 l/min

Obj. kód Typ Názov Balenie Cena bez DPH
6407660PAW.FRIWA MEGAModul - pre prípravu teplej vody - bez cirkulácie TV19 929,00 €
6407661PAW.FRIWA MEGA-CModul - pre prípravu teplej vody - s cirkuláciou TV111 154,00 €