Multimix

Kotlový modul pre systém MULTIMIX a MULTIMIX EVO- nezmiešavaný IVAR.MULTIMIX KS

 • PN 10, T = +120 °C
 • čerpadlová skupina (nezmiešavaný okruh) – čerpadlo, 2 ks teplomerov, 2 ks guľových uzáverov, pretlakový diferenciálny by-pass, prívod 1“ M a vývod 3/4“F, spätná klapka, teleskopický systém pre jednoduchú inštaláciu čerpadla
 • možnosť umiestniť do podomietkovej skrine IVAR.P-MAX3
 • možnosť dopojenia na IVAR.MULTIMIX HR alebo IVAR.MULTIMIX - EVO
Obj. kód Cena bez DPH
506280P1IVAR.MULTIMIX KSKotlový modul pre MULTIMIX bez rozdeľovača - nezmiešavaný - DAB.VA 35/130 - PN 101321,43 €
506280P2IVAR.MULTIMIX KSKotlový modul pre MULTIMIX bez rozdeľovača - nezmiešavaný - DAB.VA 55/130 - PN 101326,53 €
506280PAIVAR.MULTIMIX KSKotlový modul pre MULTIMIX bez rozdeľovača - nezmiešavaný - DAB.EVOSTA 40-70/1301357,14 €

Kotlový modul pre systém MULTIMIX a MULTIMIX EVO - zmiešavaný MIX 3 IVAR.MULTIMIX K MIX

 • PN 10, T = +120 °C
 • čerpadlová skupina (zmiešavaný okruh) – čerpadlo, 2 ks teplomerov, 2 ks guľových uzáverov, sekundárny vyvažovací pretlakový diferenciálny by-pass, prívod 1“ M a vývod 3/4“ F, bezpečnostné poistné termostatické čidlo, spätná klapka, teleskopický systém pre jednoduchú inštaláciu
 • možnosť umiestniť do podomietkovej skrine IVAR.P-MAX3
 • možnosť dopojenia na IVAR.MULTIMIX HR alebo IVAR.MULTIMIX - EVO

Podrobnosti

Obj. kód Cena bez DPH
506281P1IVAR.MULTIMIX K MIXKotlový modul pre MULTIMIX bez rozdeľovača - zmiešavaný MIX 3 - DAB.VA 35/130 - PN 101428,57 €
506281P2IVAR.MULTIMIX K MIXKotlový modul pre MULTIMIX bez rozdeľovača - zmiešavaný MIX 4 - DAB.VA 55/130 - PN 101433,67 €
506281PAIVAR.MULTIMIX K MIXKotlový modul pre MULTIMIX bez rozdeľovača - zmiešavaný MIX 5 - DAB.EVOSTA 40-70/1301464,29 €

Osadený horizontálny rozdeľovač systému MULTIMIX typu IVAR.MULTIMIX HR 2K, IVAR.MULTIMIX HR 3K

 • PN 10, T = +120 °C
 • vyhotovenie: 2cestný alebo 3cestný, obsahuje 2 guľové uzávery, automatický odvzdušňovací ventil a termomanometer, výhradne použiteľný pre kotlový modul IVAR.MULTIMIX, pripojenie prevlečnou maticou 1“, pripojovací rozmer 1“
 • rozdeľovače je možné vzájomne spájať a výstupy pre kotlové moduly orientovať vertikálne smerom nahor alebo nadol
Obj. kód Cena bez DPH
506282IVAR.MULTIMIX HR 2KOsadený horizontálny rozdeľovač systému MULTIMIX - 2cestný - 11/2431,63 €
506283IVAR.MULTIMIX HR 3KOsadený horizontálny rozdeľovač systému MULTIMIX - 3cestný - 11/2513,27 €

Neosadený univerzální horizontálny rozdel'ovač MULTIMIX typu IVAR.MULTIMIX MR2, IVAR.MULTIMIX MR3

 • PN 10, T = +120 °C
 • vyhotovenie: 2cestný a 3cestný slúži ako rozširujúci rozdeľovač k IVAR.MULTIMIX HR 2K a IVAR.MULTIMIX HR 3K
 • kompaktný rozdeľovač / zberač umožňuje mnohostranné využitie vo vykurovacích systémoch
 • umožňuje hydraulické oddelenie (vyváženie) medzi primárnym a sekundárnym vykurovacím okruhom
Obj. kód Cena bez DPH
506284IVAR.MULTIMIX MR2Neosadený univerzálny horizontálny rozdeľovač MULTIMIX - 2cestný - 11/4391,84 €
506285IVAR.MULTIMIX MR3Neosadený univerzálny horizontálny rozdeľovač MULTIMIX - 3cestný - 11/4461,22 €

Osadený horizontálny rozdeľovač systému MULTIMIX - EVO typu IVAR.EVOMIX 2W, IVAR.EVOMIX 3W

 • PN 10, T = +120 °C
 • vyhotovenie: 2cestný alebo 3cestný, obsahuje 2 guľové uzávery, automatický odvzdušňovací ventil, výhradne použiteľný pre kotlový modul IVAR.MULTIMIX, pripojenie prevlečnou maticou 1“, pripojovací rozmer 1“
 • rozdeľovače nie je možné vzájomne spájať a výstupy pre kotlové moduly možno orientovať výhradne vertikálne smerom dolu
Obj. kód Cena bez DPH
506392IVAR.EVOMIX 2WOsadený horizontálny rozdeľovač systému MULTIMIX - EVO - 2cestný - 11332,65 €
506393IVAR.EVOMIX 3WOsadený horizontálny rozdeľovač systému MULTIMIX - EVO - 3cestný - 11376,53 €

Izolácia pre kotlové zostavy MULTIMIX a MILTIMIX - EVO typu IVAR.MULTIMIX AM 01

Obj. kód Cena bez DPH
506360IVAR.MULTIMIX AM 01Izolácia pre kotlové zostavy MULTIMIX a MULTIMIX - EVO - 1cestná -147,96 €
506361IVAR.MULTIMIX AM 01Izolácia pre kotlové zostavy MULTIMIX a MULTIMIX - EVO - 2cestná -1/555,10 €
506362IVAR.MULTIMIX AM 01Izolácia pre kotlové zostavy MULTIMIX a MULTIMIX - EVO - 3cestná -1/565,31 €

Termostatická hlavica - kvapalinová s kapilárou 2 m a jímkou typu IVAR.T 5011U

 • rozsah regulácie +30 °C až +50 °C
 • použitie iba pre rozdeľovače IVAR.UNIMIX a kotlové moduly IVAR.MULTIMIX K MIX
Obj. kód Cena bez DPH
501175UIVAR.T 5011UTermostatická hlavica - kvapalinová s kapilárou 2 m a jímkou - + 30°až +50°C - M 30 x 1,51/4035,71 €

Elektrotermická hlavica IVAR.TE 3061

 • bez prúdu uzatvorené, pre rozdeľovače typu IVAR.UNIMIX, kotlové moduly IVAR.MULTIMIX a pre termostatický ventil VDS 02, 24 V s proporcionálnym ovládaním 0 – 10 V, IP 44 a časová konštanta 60 s/mm
 • určená pre zmiešavacie ventily
Obj. kód Cena bez DPH
500887IVAR.TE 3061Elektrotermická hlavica - hlavice - M 30 x 1,5173,47 €

Elektrický pohon IVAR.UNIMIX SSA 31

 • 230 V s 3polohovým riadiacim signálom pre modulárne ovládanie trojcestného zmiešavacieho ventilu pre IVAR.UNIMIX a IVAR.MULTIMIX
Obj. kód Cena bez DPH
UNIMIXSSA31IVAR.UNIMIX SSA 31Elektrický pohon - 230 V - M 30 x 1,51144,90 €