Náhradné diely k IVAR.R3V IVAR.AD05-DU, IVAR.AD05 DIN, IVAR.AD05 KU68, IVAR.CT01, IVAR.CT02, IVAR.CT05

  • IVAR.AD05-DU - sieťový zdroj 5 V/500 mA
  • IVAR.AD05-DIN - sieťový zdroj DC 5 V/2,5 A na DIN lištu
  • IVAR.AD05-KU68 - sieťový zdroj 5 V/2,5 A do inštalačnej krabice KU68
  • IVAR.CT01 - čidlo teploty vody 10k
  • IVAR.CT02 - čidlo teploty priestoru 10k
  • IVAR.CT05 - čidlo teploty 10k na zabudovanie do krabičky
Obj. kód Typ Názov Balenie Cena bez DPH
IVAD05DUIVAR.AD05 DUSieťový zdroj k IVAR.R3V - 5V/500mA135,00 €
IVAD05-DINIVAR.AD05 DINSieťový zdroj k IVAR.R3V - DC 5V/2,5A na DIN lištu144,00 €
IVAD05-KU68IVAR.AD05 KU68Sieťový zdroj k IVAR.R3V - DC 5V/2,5A do instalačnej krabice KU68133,00 €
IVCT01IVAR.CT01Čidlo teploty vody - 10k126,50 €
IVCT02IVAR.CT02Čidlo teploty priestoru - 10k122,40 €
IVCT05IVAR.CT05Čidlo teploty - 10k, k zabudovánie do krabičky15,00 €