Vážení obchodní priatelia,
radi by sme Vás informovali o nefunkčnosti nášho servisného portálu v dobe 23.2. od 17h do 25.2., s možnými výpadkami v dobe 26. a 27.2.  Ďakujeme za pochopenie.
Ing. Semir Boughattas a kolektív IVAR CS spol. s r.o.

 

X

Návrh klimatizačnej jednotky

Přibližný výpočet tepelné zátěže místnosti dle VDI 2078 (1992)

Okrajové podmínky
Plocha místnosti: do 100 m2
Měsíc: Červenec
Podmínky v místnosti: teplota = 26 °C; relativní vlhkost = 50 %
Venkovní podmínky: teplota = 32 °C; relativní vlhkost = 40 %

 Tepelné zisky z vnějšího prostředí 

Okna (nápověda)

orientace stínící prostředek opravný součinitel
[-]
celková plocha
[m2]
celkem
[W]
sever
severovýchod
východ
jihovýchod
jih
jihozápad
západ
severozápad
 

Vnější stěny a stropy (nápověda)

  opravný součinitel
[-]
celková plocha
[m2]
celkem
[W]
Stěna - těžká
Stěna - lehká
Střecha - těžká
Střecha - lehká
Lehká stěna: tloušťka stěny < 0.08 m
Těžká stěna: tloušťka stěny > 0.45 m

Infiltrace spárami oken/dveří (nápověda)

množství vzduchu
[m3/h]
teplota příváděného vzduchu
[°C]
celkem
[W]

 Tepelné zisky od vniřních zdrojů 

Produkce tepla od lidí (nápověda)

počet osob výkon
[W / os.]
celkem
[W]

Vnitřní stěny a stropy (nápověda)

Sousedící prostor místnosti Strop Stěna Izolovaná stěna celkem
[W]
plocha
[m2]
zátěž
[W/m2]
plocha
[m2]
zátěž
[W/m2]
plocha
[m2]
zátěž
[W/m2]
pod neizolovanou půdou
pod izolovanou půdou
vedle klimatizované místnosti
vedle neklimatizované místnosti
vedle kuchyně nebo kotelny
nad podlahou bez sklepu
 

Produkce tepla od elektrických zařízení (nápověda)

Druh opravný součinitel
[-]
výkon přístrojů
[W]
celkem
[W]
 
 Výsledek - celková tepelná zátěž  Celková tepelná zátěž místnosti dle VDI 2078 (1992) je  W.

 Návrh klimatizační jednotky 
Minimální výkon jednotky W
Rozpětí výkonu - nahoru %
Rozpětí výkonu - dolu %