Návrh klimatizačnej jednotky - nápoveda

Tepelné zisky z vnějšího prostředí
Okna Uvedené faktory odpovídají maximálním hodnotám, které se vyskytnou v době od 8.00 do 19.00 hod. Předpokládají se okna s dvojím zasklením. Pro místnost, která má okna z více stran do celkového součtu zahrneme jen tu stranu, kde je hodnota největší. Ostatní venkovní okna vynásobíme faktorem, odpovídajícím severní straně a zahrneme je do bilance.
Vnější stěny a stropy Tyto zisky závisí na provedení stavby a na její orientaci. Velmi lehké stěny a střechy, např. dřevěné nebo plechové, vyžadují vyšší faktor než je uvedeno. U starých budov s netěsnými stropy a stěnami můžeme zvýšit faktor až pětinásobně.
Infiltrace spárami oken/dveří Pokud je množství čerstvého vzduchu větší a je použito nuceného větrání, je nutno provést psychrometrický výpočet tepelné zátěže pomocí i-x diagramu.
Vnější stěny a stropy Faktor pro přestup tepla lze přesněji stanovit z příslušných norem. V případě, že jsou místnosti odtlumené proti hluku, je možné použít faktor pro izolovanou stěnu.
Produkce tepla od lidí Faktor pro zátěž lidmi předpokládá vnitřní teplotu 26 °C a osoby v klidu. Při intenzívní tělesné práci se tento faktor zvýší až na 270 W.
Produkce tepla od elektrických zařízení Příkon elektrických strojů násobíme faktorem 1. Tento faktor je však nutno redukovat podle doby provozu stroje, pokud není v provozu nepřetržitě. Příkon pro osvětlení místnosti nezahrnujeme, pokud se při maximálním slunečním sálání nesvítí. U velkých místností to však není samozřejmé.