NOVA

Ponorné kalové čerpadlá.
 • Vodotesný asynchrónny motor chladený čerpanou kvapalinou
 • Vstavaná tepelná ochrana motora a kondenzátor pri jednofázovej verzii
 • Pre trojfázové motory je nutné použiť vhodnú ochranu motora proti preťaženiu
 • Stupeň krytia: IP68
 • Trieda izolácie: F
 • Vyhotovené podľa normy CEI 2-3 a CEI 61- 69 ( EN 60335-2-41)
 • Rozsah teploty kvapaliny: od 0 °C do + 35 °C (EN 60335 -2 – 41 pre domáce použitie)
 • Čerpaná kvapalina: odpadová voda bez vlákien
 • Max. veľkosť častíc 25 mm
 • Elektrická zástrčka dodávaná štandardne pre jednofázovú verziu: SCHUKO CEE 7 – VII – UNEL 47166-68
 • Max. hĺbka ponorenia: 7 metrov
 • Prevádzkový rozsah od 1 do 16 m3/h s výtlakom až do 10,2 m
 • Priechodnosť: NOVA 180, NOVA 200 - 5mm
 •                        NOVA 300, NOVA 600 - 10mm
 • Min. sacia hĺbka: NOVA 180A - 77mm
 •                             NOVA 180 NA - NOVA 200 - 8mm
 •                             NOVA 300 - 85 mm
 •                             NOVA 600 A - 175 mm
 •                             NOVA 600 NA - 38 mm
Obj. kód Typ Názov Cena bez DPH
103002684DAB.NOVANOVA 180 M-A - SV - 1x220-240 V Ponorné kalové čerpadlo *AD*
140,00 €
86,00 €
103002694DAB.NOVANOVA 180 M-NA - SV - 1x220-240 V Ponorné kalové čerpadlo142,00 €
103002704DAB.NOVANOVA 200 M-NA - SV - 1x220-240 V Ponorné kalové čerpadlo171,00 €
103002724DAB.NOVANOVA 300 M-A - SV - 1x220-240 V Ponorné kalové čerpadlo *AD*
172,00 €
99,00 €
103002744DAB.NOVANOVA 600 M-A - SV - 1x220-240 V Ponorné kalové čerpadlo263,00 €
103002754DAB.NOVANOVA 600 M-NA - SV - 1x220-240 V Ponorné kalové čerpadlo275,00 €
103005814DAB.NOVANOVA 600 T-NA - SV - 3x400 V Ponorné kalové čerpadlo256,00 €