NOVÁ VERZE ŠPIČKOVÉHO FIREMNÍHO GRAFICKÉHO VÝPOČTOVÉHO SOFTWARE TechCON verze 7.0

Společnost IVAR CS spol. s r.o. nabízí projektantům v oboru TZB novou verzi moderního grafického výpočtového software  TechCON  verze 7.0 určeného pro návrh a zpracování komplexních projektů vytápění ve 2D a 3D zobrazovacím prostoru. Bližší informace týkající se upgrade naleznete v příloze PDF.

Výpočtový software TechCON umožňuje kvalitativně novým způsobem realizovat výpočet tepelných ztrát, dimenzovat otopné soustavy a jejich hydraulické vyregulování, podlahové vytápění, stěnové vytápění, rozvody vnitřní kanalizace a rozvody vody.

Ve výpočtu tlakových ztrát potrubních rozvodů jsou zohledněny tlakové ztráty místními odpory, byl zapracován i výpočet nastavení vyvažovacího šroubení třícestného směšovacího ventilu principiálně nových směšovacích sestav IVAR.UNIMIX pro podlahové vytápění.

Standardním výstupem je i podrobný výpis použitých komponentů s celkovou cenovou kalkulací dle projektových podkladů.

Využitelnost a komfort tohoto výpočtového software zvyšuje i možnost volby, kdy "modul podlahového vytápění" můžete z grafického prostředí přepnout do tabulkového výpočtu. Tabulkový výpočet je určený převážně k rychlému návrhu podlahového topení menšího rozsahu. Jeho ovládání je uživatelsky přívětivé a přehledné, přičemž ve výsledném návrhu dimenzování podlahového topení jsou zohledněny všechny nezbytné informace pro jeho realizaci i vyregulování.

Zájemci si mohou zdarma stáhnout tento výpočetní software na internetové adrese http://www.atcon.sk/download/techcon/7_0/install/ivar/sk/TechCON_72ICS_sk.zip Poté se stačí pouze zaregistrovat (dle pokynů uvedených v programové verzi) a po obdržení aktivačního kódu je možno program již plnohodnotně používat.

Na adrese www.techcon.sk naleznete i všechny další potřebné informace, včetně podrobného manuálu k ovládání. V případě jakýchkoliv komplikací či nejasností kontaktujte prosím Oddělení technické podpory a hotline firmy ATCON SYSTEMS, s. r.o. na tel. 00421 243 426 326 nebo e-mailu k hotline@techcon.sk nebo přímo z programu přes menu: S.O.S -> Pomoc při řešení problému HOTLINE, kde můžete přímo poslat i problémový projekt.

V případě zájmu o technické podklady společnosti IVAR CS spol. s r.o. můžete kdykoliv kontaktovat některého z našich obchodně technických zástupců či technických manažerů – kontakty viz http://www.ivarcs.cz/cz/kontakty-sr.

V Podhořanech 19. 8. 2015