Aktuality

15.11.2017

Zoznámte sa s možnosťami doplnkového sortimentu pre fancoily IVAR.SLI

V našej praxi sa stále častejšie sretávame s požiadavkami investorov a projektantov inštalovať fancoily typu IVAR.SL tak, aby v moderných interiéroch nefiguroval žiadny rušivý prvok.

30.10.2017

Lisovacie armatúry pre rozvod paliva

Lisovacie armatúry sú vzhľadom k svojej odolnosti a kvalite ideálnym prvkom pre systémy distribúcie a skladovanie paliva.

16.10.2017

IVAR.PRESS FITTING SYSTEM pre vákuové systémy v zdravotníctve

Systém IVAR.PRESS FITTING SYSTEM môže byť taktiež požitý pre aplikáciu vákuových systémov v zdravotníctve.

18.9.2017

Maximálny výkon a výnimočná hospodárnosť prevádzky - Technický článok / Thermia Mega (IVAR.HPMEGA) tepelné čerpadlo zem – voda

Použitie tepelného čerpadla je výhodné najmä ak má investor obmedzený alebo žiadny prístup k zdrojom tepla ako je zemný plyn, LPG alebo olej.15.8.2017

Ochrana teplovýmenných plôch, výmenníkov a kotlov pomocou vhodnej úpravy vody

Náš sortiment bol rozšírený o filtre rady IVAR.DESALIN, ktoré obsahujú na rozdiel od zmäkčovačov náplň mixbed. Jedná sa taktiež o iónovú výmenu.

3.7.2017

Posilnenie tlaku vody – E.SYBOX, odčerpávanie odpadovej vody – GENIX

Naším záujmom je predovšetkým spokojnosť zákazníka. Preto od začiatku dbáme na skvalitnenie našich služieb všetkými dostupnými prostriedkami a zaistenie kvality našich dodávaných výrobkov

15.6.2017

Fancoily ECI – nové riešenie pre vaše požiadavky

Vďaka neustále sa zvyšujúcim predajom tepelných čerpadiel dochádza súčasne i k navyšovaniu požiadaviek na inštaláciu fancoilov

15.5.2017

Trubky a lisované tvarovky pre stlačený vzduch – ideálne riešenie, ako udržať vysokú účinnosť a dlhú životnosť systému

Oceľové potrubie, najmä nerezová oceľ AISI 304L a AISI 316L, je schopná odolať negatívnemu vplyvu nečistôt prepravovaných so stlačeným vzduchom

15.4.2017

Thermia Atec poskytuje objektívne najväčšie úspory z testovaných tepelných čerpadiel!

Z 10 testovaných tepelných čerpadiel vzduch/voda poskytuje tepelné čerpadlo Thermia Atec najväčšie celkové úspory


15.2.2017

Elektronické obehové čerpadlá DAB.EVOTRON a DAB.EVOPLUS

Trieda obehových čerpadiel s vysoko výkonným synchrónnym motorom riadeným vlastným frekvenčným meničom otáčok spoločne s novou hydraulikou umožňuje dosahovať výraznú úsporu energie oproti tradičným obehovým čerpadlám s konštantnou rýchlosťou.
15.11.2016

IVAR.E-SAT, IVAR.M-SAT – Bytové moduly pre prípravu teplej vody

Moduly IVAR Vám ponúkajú a zaisťujú perfektný komfort, optimálnu hygienu a energeticky úspornú prevádzku.

17.10.2016

Rekuperácia odpadovej teplej vody IVAR.BEE

Energiu je možné taktiež recyklovať.

15.9.2016

Regulátor pre riadenie fancoilov IVAR.TFZ01M s výstupom 0–10V

Kvalitná riadiaca elektronika fancoilov – základný predpoklad tichej a úspornej prevádzky.

15.8.2016

KT100 – napojovací by-pass stĺpcových aj kabinetových filtrov

Novým výrobkom v sortimente je mosadzný napojovací by-pass stĺpcových aj kabinetových filtrov.

1-20/41 strana: 1 [ ]