Ohrev TV

Solárna sada pre ohrev TV s rámovými kolektormi IVAR.SOLAR 230 ES typu IVAR.KIT SOLAR ECO 2R-300

 •  určená pre prípravu TV s možnosťou doohrevu elektrickým telesom
 • použité solárne kolektory typ rámový:
  IVAR.SOLAR 230 ES – (2,25m2)
 • nosná konštrukcia solárnych rámových kolektorov
  IVAR.SOLAR 230 ES pre šikmú alebo rovnú strechu
 • strešné upevnenie: šikmá škridla (ŠŠ), šikmý plech (ŠP) alebo rovná (R)
 • umiestnenie smer južný alebo juhovýchodný, juhozápadný smer +/- 15°

 

 

Podrobnosti

Obj. kód Cena bez DPH
KITISECO2R-300STIVAR.KIT SOLAR ECO 2R-300Solární kit pro ohřev TV s rámovými kolektory IVAR.SOLAR 230 ES
2 408,16 €
1 880,00 €
KITISECO2R-300SPIVAR.KIT SOLAR ECO 2R-300Solárna sada pre ohrev TV s rámovými kolektormi IVAR.SOLAR 230 ES - šikmý plech - zásobník 300 l / r
2 408,16 €
1 880,00 €
KITISECO2R-300RIVAR.KIT SOLAR ECO 2R-300Solární kit pro ohřev TV s rámovými kolektory IVAR.SOLAR 230 ES
2 540,82 €
1 980,00 €

Solární KIT pro ohřev TV s rámovými kolektory IVAR.SOLAR 200 M4, IVAR.SOLAR 260 M4, typ IVAR.KIT SOLAR ECO M4 2R-300, IVAR.KIT SOLAR ECO M4 3R-500

Podrobnosti

Obj. kód Cena bez DPH
KITISECOM42R-300STIVAR.KIT SOLAR ECO 4M 2R-300 STSolární kit pro ohřev TV s rámovými solárními kolektory IVAR.SOLAR 200 M4 - šikmá taška *AS*
2 990,00 €
2 260,00 €
KITISECOM42R-300SPIVAR.KIT SOLAR ECO 4M 2R-300 SPSolární kit pro ohřev TV s rámovými solárními kolektory IVAR.SOLAR 200 M4 - šikmý plech *AS*
2 990,00 €
2 260,00 €
KITISECOM42R-300RIVAR.KIT SOLAR ECO 4M 2R-300 RSolární kit pro ohřev TV s rámovými solárními kolektory IVAR.SOLAR 200 M4 - rovná střecha *AS*
3 090,00 €
2 375,00 €
KITISECOM43R-500STIVAR.KIT SOLAR ECO 4M 3R-500 STSolární kit pro ohřev TV s rámovými solárními kolektory IVAR.SOLAR 260 M4 - šikmá taška *AS*
4 190,00 €
3 270,00 €
KITISECOM43R-500SPIVAR.KIT SOLAR ECO 4M 3R-500 SPSolární kit pro ohřev TV s rámovými solárními kolektory IVAR.SOLAR 260 M4 - šikmý plech *AS*
4 190,00 €
3 270,00 €
KITISECOM43R-500RIVAR.KIT SOLAR ECO 4M 3R-500 RSolární kit pro ohřev TV s rámovými solárními kolektory IVAR.SOLAR 260 M4 - rovná střecha *AS*
4 390,00 €
3 380,00 €

Solárna sada pre ohrev TV s rámovými solárnymi kolektormi IVAR.SOLAR 200 M4, IVAR.SOLAR 260 M4 typu IVAR.KIT SOLAR 2R-300, IVAR.KIT SOLAR 3R-500

 • určená pre prípravu TV s možnosťou doohrevu zdrojom tepla a elektrickým telesom
 • použité solárne kolektory typ rámový: IVAR. SOLAR  200 M4 - (2,04 m2) pre zásobník IVAR.PRESTIGE EP 300
  IVAR.SOLAR 260 M4- (2,64 m2) pre zásobník IVAR.PRESTIGE EP 500
 • nosná konštrukcia rámových solárnych kolektorov IVAR.SOLAR 200 M4 alebo 260 M4 pre šikmú alebo rovnú strechu
 • strešné upevnenie: šikmá škridla (ŠŠ), šikmý plech (ŠP) alebo rovná (R)
 • umiestnenie smer južný alebo juhovýchodný, juhozápadný smer +/- 15°

 

 

Podrobnosti

Obj. kód Cena bez DPH
KITISE2R-300STIVAR.KIT SOLAR 2R-300Solární kit pro ohřev TV s rámovými solárními kolektory IVAR.SOLAR 200 GA, IVAR.SOLAR 240 GA
2 959,18 €
2 260,00 €
KITISE2R-300SPIVAR.KIT SOLAR 2R-300Solárna sada pre ohrev TV s rámovými solárnymi kolektormi IVAR.SOLAR 200 GA, IVAR.SOLAR 240 GA - šik
2 959,18 €
2 260,00 €
KITISE2R-300RIVAR.KIT SOLAR 2R-300Solární kit pro ohřev TV s rámovými solárními kolektory IVAR.SOLAR 200 GA, IVAR.SOLAR 240 GA
3 112,24 €
2 300,00 €
KITISE3R-500STIVAR.KIT SOLAR 3R-500Solárna sada pre ohrev TV s rámovými solárnymi kolektormi IVAR.SOLAR 200 GA, IVAR.SOLAR 240 GA - šik
4 336,73 €
3 390,00 €
KITISE3R-500SPIVAR.KIT SOLAR 3R-500Solární kit pro ohřev TV s rámovými solárními kolektory IVAR.SOLAR 200 GA, IVAR.SOLAR 240 GA
4 336,73 €
3 390,00 €
KITISE3R-500RIVAR.KIT SOLAR 3R-500Solárna sada pre ohrev TV s rámovými solárnymi kolektormi IVAR.SOLAR 200 GA, IVAR.SOLAR 240 GA - rov
4 489,80 €
3 490,00 €

Solárna sada pre ohrev TV s vákuovými trubicovými kolektormi IVAR.SOLAR VACUUM 14 VTN typu IVAR.KIT SOLAR ECO 2T-300, IVAR.KIT SOLAR 3T-500

 • určená pre prípravu TV s možnosťou doohrevu elektrickým telesom
 • použité solárne kolektory typ vákuový IVAR.SOLAR VACCUM 14 VTN – (2,5 m2)
 • nosná konštrukcia solárnych vákuových kolektorov IVAR.SOLAR VACCUM 14 VTN pre šikmú alebo rovnú strechu
 • strešné upevnenie: šikmá škridla (ŠŠ), šikmý plech (ŠP) alebo rovná (R)
 • umiestnenie smer južný alebo juhovýchodný, juhozápadný smer +/- 15°
 • základná montážna sada – pre napojenie vákuových solárnych kolektorov IVAR.SOLAR VACUUM

Podrobnosti

Obj. kód Cena bez DPH
KITISECO2T-300STIVAR.KIT SOLAR ECO 2T-300Solárna sada pre ohrev TV s vakuovými trubcovými kolektrmi IVAR.SOLAR VACUUM 14 VTN - šikmá škridla4 173,47 €
KITISECO2T-300SPIVAR.KIT SOLAR ECO 2T-300Solární kit pro ohřev TV s vakuovými trubcovými kolektroy IVAR.SOLAR VACUUM 14 VTN4 173,47 €
KITISECO2T-300RIVAR.KIT SOLAR ECO 2T-300Solárna sada pre ohrev TV s vakuovými trubcovými kolektrmi IVAR.SOLAR VACUUM 14 VTN - rovná - zásobn4 418,37 €
KITISECO3T-500STIVAR.KIT SOLAR ECO 3T-500Solárna sada pre ohrev TV s vakuovými trubcovými kolektrmi IVAR.SOLAR VACUUM 14 VTN - šikmá škridla5 816,33 €
KITISECO3T-500SPIVAR.KIT SOLAR ECO 3T-500Solární kit pro ohřev TV s vakuovými trubcovými kolektroy IVAR.SOLAR VACUUM 14 VTN5 816,33 €
KITISECO3T-500RIVAR.KIT SOLAR ECO 3T-500Solárna sada pre ohrev TV s vakuovými trubcovými kolektrmi IVAR.SOLAR VACUUM 14 VTN - rovná - zásobn6 224,49 €