Optiheat

Stránka nenájdená!

Tepelné čerpadlo zem - voda - OPTIHEAT IVAR.HP BW OH E

Navrhnuté špeciálne pre nové a rekonštruované rodinné domy a stredné objekty. Kompaktné tepelné čerpadlá určené pre vykurovanie a ohrev teplej vody. Tepelné čerpadlá Ivar Heat Pumps typu IVAR.HP-BW odoberajú slnečnú energiu akumulovanú v pôde pomocou zemného horizontálneho kolektoru, alebo geotermálnu energiu zo zeme prostredníctvom geotermálnych vertikálnych sond. Pokiaľ je dostatok plochy v okolí objektu vykurovaného tepelným čerpadlom IVAR.HP-BW, sú horizontálne kolektory výhodnejšie vzhľadom k počiatočnej investícii. Pri nedostatku plochy je možné odobrať energiu pomocou vertikálnych kolektorov, tzv. hĺbkových sond (suchých vrtov).V obidvoch prípadoch sa jedná o uzatvorený systém okruhov.

Podrobnosti

Obj. kód Cena bez DPH
IHPBWOH22EIVAR.HP BW OH 21eTepelné čerpadlo země-voda - OPTIHEAT - 21,5 kW11 428,57 €
IHPBWOH25EIVAR.HP BW OH 24eTepelné čerpadlo země-voda - OPTIHEAT - 24,6 kW12 602,04 €
IHPBWOH29EIVAR.HP BW OH 28eTepelné čerpadlo země-voda - OPTIHEAT - 29,1 Kw13 469,39 €
IHPBWOH33EIVAR.HP BW OH 32eTepelné čerpadlo země-voda - OPTIHEAT - 32,9 Kw14 387,76 €