Optiheat All-in-one

Stránka nenájdená!

Tepelné čerpadlo zem - voda - OPTIHEAT ALL-IN-ONE IVAR.HP BW OH ES

Navrhnuté špeciálne pre nové a rekonštruované rodinné domy a stredné objekty. Kompaktné tepelné čerpadlá určené pre vykurovanie a ohrev teplej vody. Tepelné čerpadlá Ivar Heat Pumps typu IVAR.HP BW odoberajú slnečnú energiu akumulovanú v pôde pomocou zemného horizontálneho kolektoru alebo geotermálnej energie zo zeme prostredníctvom geotermálnych vertikálnych sond. Pokiaľ je dostatok plochy v okolí objektu vykurovaného tepelným čerpadlom IVAR.HP-BW,sú horizontálne kolektory výhodnejšie vzhľadom k počiatočnej investícii. Pri nedostatku plochy je možné odoberať energiu pomocou vertikálnych kolektorov tzv. hĺbkových sond (suchých vrtov).V obidvoch prípadoch sa jedná o uzatvorený systém okruhov.

Podrobnosti

Obj. kód Cena bez DPH
IHPBWOH1-5ESIVAR.HP BW OH ESTepelné čerpadlo zem - voda OPTIHEAT ALL-IN-ONE - COP 4,5 - B0/W35 - 5,0 kW8 642,86 €
IHPBWOH1-6ESIVAR.HP BW OH ESTepelné čerpadlo zem - voda OPTIHEAT ALL-IN-ONE - COP 4,5 - B0/W35 - 5,9 kW8 877,55 €
IHPBWOH1-8ESIVAR.HP BW OH ESTepelné čerpadlo zem - voda OPTIHEAT ALL-IN-ONE - COP 4,5 - B0/W35 - 7,7 kW9 367,35 €
IHPBWOH1-11ESIVAR.HP BW OH ESTepelné čerpadlo zem - voda OPTIHEAT ALL-IN-ONE - COP 4,7 - B0/W35 - 10,6 kW10 244,90 €
IHPBWOH1-14ESIVAR.HP BW OH ESTepelné čerpadlo zem - voda OPTIHEAT ALL-IN-ONE - COP 4,7 - B0/W35 - 13,8 kW11 887,76 €
IHPBWOH1-18ESIVAR.HP BW OH ESTepelné čerpadlo zem - voda OPTIHEAT ALL-IN-ONE - COP 4,5 - B0/W35 - 17,8 kW12 653,06 €