Optiheat All-in-one

Stránka nenájdená!

Tepelné čerpadlo voda - voda - OPTIHEAT ALL-IN-ONE IVAR.HP WW OH ESM

Navrhnuté špeciálne pre nové a rekonštruované rodinné domy a stredné objekty. Kompaktné tepelné čerpadlá určené pre vykurovanie a ohrev teplej vody. Tepelné čerpadlá IVAR HEAT PUMPS typu IVAR.HP WW odoberajú energiu z podzemnej alebo povrchovej vody, ktorá je pomocou čerpadla dopravovaná buď priamo do výparníku tepelného čerpadla, alebo do výmenníku medziokruhu, z ktorého je tepelná energia dopravovaná do výparníku pomocou nemrznúcej zmesi. Efektívne je čerpanie spodnej vody z max. hĺbky 15m. Pred zahájením montážnych prác je nutné vykonať čerpaciu a vsakovaciu skúšku a rozbor vody.

Podrobnosti

Obj. kód Cena bez DPH
IHPWWOH1-5ESMIVAR.HP WW OH ESMTepelné čerpadlo voda-voda OPTIHEAT ALL-IN-ONE - COP 5,3 - W10/W35 - 6,2 kW10 061,22 €
IHPWWOH1-6ESMIVAR.HP WW OH ESMTepelné čerpadlo voda-voda OPTIHEAT ALL-IN-ONE - COP 5,4 - W10/W35 - 7,4 kW10 336,73 €
IHPWWOH1-8ESMIVAR.HP WW OH ESMTepelné čerpadlo voda-voda OPTIHEAT ALL-IN-ONE - COP 5,6 - W10/W35 - 9,7 kW10 897,96 €
IHPWWOH1-11ESMIVAR.HP WW OH ESMTepelné čerpadlo voda-voda OPTIHEAT ALL-IN-ONE - COP 5,7 - W10/W35 - 13,1 kW11 928,57 €
IHPWWOH1-14ESMIVAR.HP WW OH ESMTepelné čerpadlo voda-voda OPTIHEAT ALL-IN-ONE - COP 5,7 - W10/W35 - 17,2 kW13 836,73 €
IHPWWOH1-18ESMIVAR.HP WW OH ESMTepelné čerpadlo voda-voda OPTIHEAT ALL-IN-ONE - COP 5,4 - W10/W35 - 22,3 kW14 744,90 €