Optiheat All-in-one

Stránka nenájdená!

Tepelné čerpadlo IVAR.HP OPTIHEAT ALL - IN - ONE IVAR.HP WW OH ESM

Švajčiarska kvalita tepelných čerpadiel IVAR.HP OPTIHEAT ALL IN ONE sa prejaví ich bezproblémovým, dlhodobým a hospodárnym chodom. Jedná sa o kompaktné tepelné čerpadlá určené na vykurovanie a ohrev teplej vody a sú navrhnuté špeciálne pre nové a rekonštruované rodinné domy. Tepelné čerpadlá IVAR.HP OPTIHEAT ALL IN ONE zem/voda využívajú k vykurovaniu nízkopotencionálnu tepelnú energiu akumulovanú v zemi buď pomocou povrchového zemného kolektoru alebo zemného vrtu. V oboch prípadoch sa jedná vždy o uzatvorený systém okruhu. Tepelné čerpadlá IVAR.HP OPTIHEAT ALL IN ONE voda/voda využívajú k vykurovaniu nízkopotencionálnu tepelnú energiu obsiahnutú v povrchovej alebo podzemnej vode. Jedná sa o otvorené primárne potrubie, ktorým preteká priamo voda zo zdroja. Tepelné čerpadlo už v cene obsahuje výmenníkovú zostavu. Použitie výmenníkovej zostavy je pre všetky aplikácie voda/voda, kedy je používaná voda priamo zo zdroja a nie nemrznúca kvapalina, dôrazne doporučené pre zabezpečenie ochrany výparníku TČ pred poškodením (zamrznutím).

Podrobnosti

Obj. kód Typ Názov Cena bez DPH
IHPWWOH1-5ESMIVAR.HP WW OH 1-5ESMTepelné čerpadlo IVAR.HP OPTIHEAT ALL-IN-ONE - voda/voda - 6kW, t max. 65° C12 097,00 €
IHPWWOH1-6ESMIVAR.HP WW OH 1-6ESMTepelné čerpadlo IVAR.HP OPTIHEAT ALL-IN-ONE - voda/voda - 7kW, t max. 65° C12 419,00 €
IHPWWOH1-8ESMIVAR.HP WW OH 1-8ESMTepelné čerpadlo IVAR.HP OPTIHEAT ALL-IN-ONE - voda/voda - 10kW, t max. 65° C12 796,00 €
IHPWWOH1-11ESMIVAR.HP WW OH 1-11ESMTepelné čerpadlo IVAR.HP OPTIHEAT ALL-IN-ONE - voda/voda - 13kW, t max. 65° C13 978,00 €
IHPWWOH1-14ESMIVAR.HP WW OH 1-14ESMTepelné čerpadlo IVAR.HP OPTIHEAT ALL-IN-ONE - voda/voda - 17kW, t max. 65° C14 878,00 €
IHPWWOH1-18ESMIVAR.HP WW OH 1-18ESMTepelné čerpadlo IVAR.HP OPTIHEAT ALL-IN-ONE - voda/voda - 22kW, t max. 65° C15 855,00 €