Optiheat DUO

Stránka nenájdená!

Tepelné čerpadlo voda - voda - OPTIHEAT DUO IVAR.HP WW OH E DUO

Navrhnuté špeciálne pre nové a rekonštruované a stredné a väčšie objekty. Kompaktné tepelné čerpadlá určené pre vykurovanie a ohrev teplej vody. Tepelné čerpadlá IVAR HEAT PUMPS typu IVAR.HP WW odoberajú energiu z podzemných alebo povrchových vôd, ktorá je pomocou čerpadla dopravovaná buď priamo do výparníka tepelného čerpadla, alebo do výmenníku medziokruhu, z ktorého je tepelná energia dopravovaná do výparníku pomocou nemrznúcej zmesi. Efektívne je čerpanie spodnej vody z max hĺbky 15m. Pred zahájením montážnych prác je nutné vykonať čerpaciu a vsakovaciu skúšku a rozbor vody.

Podrobnosti

Obj. kód Cena bez DPH
IHPWWOH1-44EIVAR.HP WW OH E DUOTepelné čerpadlo voda - voda OPTIHEAT DUO - 58,0 kW24 816,33 €
IHPWWOH1-50EIVAR.HP WW OH E DUOTepelné čerpadlo voda - voda OPTIHEAT DUO - 67,0 kW26 153,06 €
IHPWWOH1-58EIVAR.HP WW OH E DUOTepelné čerpadlo voda - voda OPTIHEAT DUO - 77,0 kW27 857,14 €
IHPWWOH1-65EIVAR.HP WW OH E DUOTepelné čerpadlo voda - voda OPTIHEAT DUO - 86,0 kW29 214,29 €
IHPWWOH1-72EIVAR.HP WW OH E DUOTepelné čerpadlo voda - voda OPTIHEAT DUO - 96,0 kW30 918,37 €
IHPWWOH1-85EIVAR.HP WW OH E DUOTepelné čerpadlo voda - voda OPTIHEAT DUO - 111,0 kW33 622,45 €